Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30454
Title: Оптимізація методу розв’язування контактної задачі для кільцевого шару довільної товщини
Authors: Божкова, Л. В.
Рябов, В. Г.
Малащенко, В. О.
Bibliographic description (Ukraine): Божкова Л. В. Оптимізація методу розв’язування контактної задачі для кільцевого шару довільної товщини / Л. В. Божкова, В. Г. Рябов, В. О. Малащенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 442 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 78–84. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: У цій роботі розглянуто проблему інженерного розв’язання нелінійних контактних задач, яка уточнює аналітичні положення, що базуються на припущеннях: тиск у зоні контакту змінюється за законом косинуса, геометрична умова контакту задовольняється наближено тільки в трьох точках. Задачу розв’язано методами розкладання довільної функції за відомими функціями та ортогоналізації системи функцій, наведено результати розробленого уточнювального методу розв’язування цих задач у вигляді аналітичних залежностей і графіків, що є зручним для практичного використання. In the article the problem of the solution of non-linear contact problems is considered.In the article the supposition is made, that the pressure in a zone of a contact changes under the law of a cosine. The outcomes of a designed updated method of the solution of such problems by the way of analytical relations and charts are induced.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30454
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2002. – № 442

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16__stattia_14.pdf487,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.