Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30307
Tytuł: Оптимізація допусків мікросмужкових фільтрів
Authors: Крищук, В. М.
Фарафонов, О. Ю.
Шило, Г. М.
Гапоненко, М. П.
Cytat: Оптимізація допусків мікросмужкових фільтрів / В. М. Крищук, О. Ю. Фарафонов, Г. М. Шило, М. П. Гапоненко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 470 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 173–178. – Бібліографія: 6 назв.
Data wydania: 2003
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Запропоновано процедуру оптимізації допусків мікросмужкових фільтрів з урахуванням зв’язків між допусками різних елементів конструкції. Використовується реалізація фільтрів на основі елементів із зосередженими параметрами. Модель для обчислення допусків формується відображенням передаточних функцій у простір інтервальних величин. Запропоновані інтервальні моделі враховують розподілений характер лінії передачі сигналу. Надаються результати оптимізації для мікросмужкового фільтра нижніх частот. Визначено найбільш критичні до допусків елементи конструкції. The procedure of optimization of microstrip filters tolerances allowing for correlation of member tolerances is proposed. The filters realized on the basis of elements with lumped parameters are considered. Model for calculating tolerances is shaped by mapping transfer functions into space of interval values. The offered interval models take into account the distributed character of a transmission line of a signal. The results of optimization for the microstrip low-pass filter are given. Members most critical to tolerances are defined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30307
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2003. – №470

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
26.pdf582,22 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi