Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30205
Title: Формування методичних засад для вибору способу оброблення води, призначеної для споживання людиною
Authors: Походило, Є. В.
Гонсьор, О. Й.
Bibliographic description (Ukraine): Походило Є. В. Формування методичних засад для вибору способу оброблення води, призначеної для споживання людиною / Є. В. Походило, О. Й. Гонсьор // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 561 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 26–31. – Бібліографія: 13 назв.
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract: Наведено порівняльну характеристику методів оброблення води, що використовуються для забезпечення належної якості питної води, здійснено аналіз нової еколого-гігієнічної класифікації якості поверхневих вод – джерел питного водопостачання і на основі цього запропоновано розроблення методики для вибору способу очищення води, призначеної для споживання людиною. In this article is pointed comparative description of methods of water treatment, which are used for providing of the proper quality of drinking water, the analysis of a new ecological and hygienic classification of quality of surface waters – sources of drinkable water-supply is done, and on the basis of it development of method is offered for the choice of drinking water treatment method.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30205
Content type: Article
Appears in Collections:Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2006. – № 561

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-26-31.pdf573,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.