Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30174
Tytuł: Ідея народного суверенітету в українській політико-правовій думці кінця ХІХ – першій чверті ХХ ст.
Authors: Ковальчук, В. Б.
Богів, Я. С.
Cytat: Ковальчук В. Б. Ідея народного суверенітету в українській політико-правовій думці кінця ХІХ – першій чверті ХХ ст. / В. Б. Ковальчук, Я. С. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 356–362. – Бібліографія: 12 назв.
Data wydania: 2015
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: народний суверенітет
національне самовизначення
права людини
правова доктрина
конституційна держава
народне самоврядування
народный суверенитет
национальное самоопределение
права человека
правовая доктрина
конституционное государство
народное самоуправление
sovereignty of the people
national self-determination
human rights
legal doctrine
constitutional state
self-government of the people
Abstract: Здійснено аналіз історії становлення та розвитку ідеї народного суверенітету в українській правовій думці. Вказано на те, що доктрина народного суверенітету в Україні, яка була сформована у кінці ХІХ – першій чверті ХХ ст., хоча і випливала з європейської традиції права, однак містила деякі особливі ознаки, які були характерні для народів, позбавлених національної незалежності та державності. Осуществлен анализ истории становления и развития идеи народного суверенитета в украинской правовой мысли. Указано на то, что доктрина народного суверенитета в Украине, которая была сформирована в конце XIX – первой четверти ХХ в., хотя и принимала свои истоки из европейской традиции права, однако содержала некоторые особые черты, которые были характерны для народов, лишенных национальной независимости и государственности. The analysis of the history of formation and development of the idea of people’s sovereignty in Ukrainian legal thought was performed. It was mentioned that the doctrine of sovereignty of the people in Ukraine which had been formulated at the end of the 19th century – in the first quarter of the 20th century, despite of coming from European legal tradition included some particular features which were typical for the peoples deprived of national independence and sovereignty.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30174
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Юридичні науки. – 2015. – № 813

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
057_356_362.pdf165,42 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi