Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30078
Назва: Кант: війна і мир. Важкий шлях до вічного миру
Інші назви: Кант: война и мир. Тяжелый путь к вечному миру
Kant: war and peace. A difficult way to perpetual peace
Автори: Остапенко, О. І.
Ряшко, В. І.
Бібліографічний опис: Остапенко О. І. Кант: війна і мир. Важкий шлях до вічного миру / О. І. Остапенко, В. І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 209–214. – Бібліографія: 13 назв.
Дата публікації: 2015
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Теми: держава
народ
війна
мир
агресія
вічний мир
політика
право
мораль
суперечності
міжнародно-правові відносини
государство
народ
война
мир
агрессия
вечный мир
политика
право
мораль
противоречия
международно-правовые отношения
state
nation
war
peace
aggression
perpetual peace
politics
law
morality
contradictions
international and legal relations
Короткий огляд (реферат): Аналізується проблема війни і миру з трактату “До вічного миру” видатного німецького мислителя Іммануіла Канта, акцентується увага на теоретико- філософському осмисленні проблеми війни та її соціальних наслідків, а також на шляхах досягнення вічного миру. Німецький мислитель у своєму творі, творчо застосовуючи теоретико-методологічний підхід, розкриває діалектику взаємозв’язків політики, права і моралі та їх роль у досягненні вічного миру. Трактат І. Канта не втратив своєї цінності, він є особливо актуальним у наш час, коли загроза війни і воєнних конфліктів продовжує існувати. Яскравий тому приклад – агресія Росії проти України. Ідеї видатного німецького філософа щодо проблеми війни і миру, захисту життя кожної людини і людської цивілізації повинні насамперед стати предметом глибоких історико-філософських, політико-правових досліджень. Анализируется проблема войны и мира с трактата “К вечному миру” выдающегося немецкого мыслителя Иммануила Канта, акцентируется внимание на теоретико-философском осмыслении проблемы войны и ее социальных последствиях, а также пути достижения вечного мира. Немецкий мыслитель в своем произведении, творчески применяя теоретико-методологический подход, раскрывает диалектику взаимосвязи политики, права, морали и их роль в достижении вечного мира. Трактат И. Канта не потерял своей ценности, он есть особенно актуальным в наше время, когда угроза войны и военных конфликтов продолжает существовать. Убедительный пример этому – агрессия России против Украины. Идеи выдающегося немецкого философа относительно проблем войны и мира, защиты жизни каждого человека и человеческой цивилизации должны, стать предметом глубоких историко-философских, политико-правовых исследований. The present article studies the problem of war and peace from the essay “To Perpetual Peace” by the prominent German philosopher Immanuel Kant. The attention is drawn to theoretical and philosophical comprehension of the problem of war and its social consequences, and to the ways to achieve perpetual peace. In his literary work the German philosopher reveals dialectics of interconnection of politics, law, morality and their role in achieving perpetual peace, creatively applying theoretical and methodological approach. I.Kant’s essay has not lost its value, being especially urgent nowadays, when the threat of war and hostilities is still present. The aggression of Russia against Ukraine is a convincing example. The ideas of famous German philosopher regarding the problems of war and peace, protection of everyone’s life and human civilization should, first of all become the subject of profound historical and philosophical, political and legal research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30078
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2015. – № 813

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
032_209_214.pdf149,27 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.