Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29977
Title: Про вибір нових вихідних пунктів станції спостереження
Other Titles: О выборе новых исходных пунктов станции наблюдения
The choice of the new basis points of monitoring stations
Authors: Рябчій, В. А.
Рябчій, В. В.
Трегуб, М.
Янкін, О.
Bibliographic description (Ukraine): Про вибір нових вихідних пунктів станції спостереження / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій, М. Трегуб, О. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 2 (30). – С. 36–39. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: вихідні пункти
зсувні процеси
локальна геодезична мережа
перерахунок координат
система координат
Abstract: Наведено результати математичного опрацювання сучасних геодезичних спостережень за зсувними процесами у м. Дніпропетровську на пунктах станції спостереження з втратою вихідних пунктів. Запропоновано методику визначення нових “тимчасових” вихідних пунктів порівнянням довжин ліній між пунктами спостережень. Приведены результаты математической обработки современных геодезических наблюдений за оползневыми процессами в г. Днепропетровске на пунктах станции наблюдения при потере исходных пунктов. Предложена методика определения новых “временных” исходных пунктов путем сравнения длины линий между пунктами наблюдений. The results of mathematical processing of modern geodetic observations of landslide processes in Dnepropetrovsk on points of monitoring stations at lost basis points. A new method of determining the “temporary” basis points by comparing the lengths of lines between points of observation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29977
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Випуск 2(30)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_36-39.pdf281,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.