Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 201-300 of 1459 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Autoreferat2009Інформаційні технології обробки зображень на основі двопараметричної трикутної норми та нечіткої логікиБерегуляк, Олена Романівна
Autoreferat2007Засоби підвищення енергошвидкісного потенціалу автомобіляДубно, Михайло Володимирович
Autoreferat2007Адаптивне керування електровибуховим перетворенням енергії в умовах невизначеностіКозирєв, Сергій Сергійович
Autoreferat2008Розробка інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утриманняКравчук, Олег Іванович
Autoreferat2009Оксидаційне знесірчування високометаморфізованого енергетичного вугілляШевчук, Христина Володимирівна
Autoreferat2009Розробка рідкокристалічних планарних світловодів для оптоелектронікиШимчишин, Мар’ян Олегович
Autoreferat2009Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз данихМельничин, Андрій Володимирович
Autoreferat2008Математичне забезпечення автоматизованих процедур призначення допусків при проектуванні радіоелектронних пристроїв частотної селекціїВоропай, Олексій Юрійович
Autoreferat2007Математичне моделювання процесів поширення теплового і електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різницьЖуравчак, Любов Михайлівна
Autoreferat2007Ство­рен­ня і роз­ви­ток лі­це­їв війсь­ко­во­го спря­му­ван­ня Ук­ра­їни (1991–2005 рр.)Mа­тя­шук, Валентина Петрівна
Autoreferat2007Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних системДенисюк, Павло Юрійович
Autoreferat2009Сис­тем­ний ана­ліз та ме­то­ди ком­бі­на­тор­ної оп­ти­мі­за­ції тех­но­ло­гіч­но­го про­це­су роз­кроюГри­цюк, Юрій Іванович
Autoreferat2010Регульовані електроприводи з активними випрямлячамиВеклинець, Ірина Іванівна
Autoreferat2010Реалізація інноваційного потенціалу машинобудівного підприємстваІвасюк, Володимир Васильович
Autoreferat2011Авіабудування України як складова військово-промислового комплексу у 1910-ті – 1980-ті рокиХарук, Андрій Іванович
Autoreferat2010Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукціїБойко, Тарас Георгійович
Autoreferat2010Управління якістю діяльності машинобудівних підприємствГрабко, Марина Володимирівна
Autoreferat2010Економічне оцінювання стану та планування оновлення основних засобів машинобудівних підприємствКолещук, Орест Ярославович
Autoreferat2010Формування і використання стратегічних карт машинобудівних підприємствДорошкевич, Катерина Олегівна
Autoreferat2010Експрес метод контролю якості природного газуДарвай, Ірина Ярославівна
Autoreferat2010Методи призначення допусків і вибору елементів радіоапаратури з урахуванням дії зовнішніх впливів та цінових показниківКоваленко, Дар`я Аркадіївна
Autoreferat2010Обгрунтування компонувальних параметрів дволанкових автовозів з врахуванням динаміки і плавності рухуЖитенко, Олександр Вікторович
Autoreferat2010Нормативно-технічні засади автоматизації метрологічної перевірки теплолічильниківДяк, Р. П.
Autoreferat2010Технологія структурних модифікацій деградаційно-релаксаційних перетворень в функціональних матеріалах на основі стекол та кераміки для сенсорів електронної технікиВаків, Микола Михайлович
Autoreferat2010Метод розрахунку режимів і формування керуючих впливів в електромеханічних системах на основі інтегралу згорткиМороз, Володимир Іванович
Autoreferat2010Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидівКурташ, Юрій Андрійович
Autoreferat2010Розроблення методу експрес-контролю якості технологічних рідин за потенціалом протіканняКозак, Олексій Федорович
Autoreferat2012Тензорезистивні давачі тиску на основі ниткоподібних кристалів кремнію для широкого діапазону температур і частотКутраков, Олексій Петрович
Autoreferat2010П’єзоелектричні та електрооптичні характеристики кристалів лангаситу і ніобату літію для пристроїв керування лазерним випромінюваннямЮркевич, Олег Володимирович
Autoreferat2010Дослідження методів маршрутизації з конверсією довжини хвиліФрейхат, Ахмад Мохаммад Мустафа
Autoreferat2010Підвищення точності трикоординатних вимірювань переміщень у маложорстких кільцяхІгнатенко, Павло Леонідович
Autoreferat2010Вплив поздовжньої швидкості руху на динаміку і стійкість нелінійних процесів у приводах з гнучким робочим елементомНазар, Ірина Ігорівна
Autoreferat2011Формування систем діагностування витрат машинобудівних підприємствCвідрик, Тетяна Ігорівна
Autoreferat2011Дослідження способів забезпечення часової прозорості асинхронних ТК-мережНашат, Галеб Саммур Альбдур
Autoreferat2012Маркетингове управління лояльністю інституціональних клієнтів машинобудівних підприємствЦиран, Ян
Autoreferat2011Математичне та програмне забезпечення для розв’язування задачі комівояжера великих розмірностейКутельмах, Роман Корнелійович
Autoreferat2011Удосконалення і параметричний синтез автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцемПредко, Ростислав Ярославович
Autoreferat2011Удосконалення математичних моделей та методів оптимізації в задачаx погодження стереозображеньЛисак, Юрій Васильович
Autoreferat2011Геодезичний моніторинг техногенно-навантажених територійЯнчук, Олександр Євгенович
Autoreferat2012Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємствТовт, Тетяна Йосипівна
Autoreferat2013Фізико-хімічні та технологічні засади підвищення ефективності використання негашеного вапна у композиційних вʼяжучих системах.Якименко, Ярослав Богданович
Autoreferat2013Інформаційні технології формування стратегій управління в корпоративних агрегованих структурахМунір, Габсі
Autoreferat2009Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближеньМалачівський, Петро Стефанович
Autoreferat2009Купрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропенуТулайдан, Галина Миколаївна
Autoreferat2009Принципи пропорціонування в архітектурних типах громадських будівель і споруд УкраїниКордунян, Олександр Павлович
Autoreferat2009Об’єкти дитячого дошкільного та позашкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищіЮрчишин, Оксана Михайлівна
Autoreferat2009Планування економічних ризиків машинобудівних підприємствБеднарська, Ольга Романівна
Autoreferat2013Аналіз дискретних функцій та синтез логічних схем у штучному нейробазисіГече, Федір Елемирович
Autoreferat2013Логістика замінних частин автомобілебудівних підприємствФігун, Назар Васильович
Autoreferat2013Аналіз факторів впливу і розробка адаптивних систем екскаваторних електроприводівЦяпа, Володимир Богданович
Autoreferat2013Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах «ринкової орієнтації»Дорош, Олег Ігорович
Autoreferat2013Антикорозійний захист нафтозаводського обладнання нітроген- та оксигенвмісними інгібіторамиРоманчук, Вікторія Володимирівна
Autoreferat2012Міцність та деформативність сталебетонних балок, армованих високоміцною стержневою арматурою в поєднанні з стрічковоюБобало, Тарас Володимирович
Autoreferat2013Модифікація структури та властивостей аргіродитів Ag8SiSe6, Ag8GeSe6, Ag8SnSe6 для електронікиЧекайло, Микола Володимирович
Autoreferat2013Соціально-економічний розвиток підприємств на засадах лізингуЗалуцький, Володимир Петрович
Autoreferat2013Розробка плівкових структур органічної електроніки на основі нанорозмірних плівок фталоціанінів нікелю та ванаділу (NiPc та VOPc)Костів, Наталія Володимирівна
Autoreferat2013Формування та використання збалансованих систем показників інноваційної діяльності підприємствCоловій, Христина Ярославівна
Autoreferat2013Метод контролю якості молока за електричними параметрамиМалик, Ольга Володимирівна
Autoreferat2013Нормування кліматичних навантажень на будівельні конструкції для території Українських КарпатГук, Ярослав Семенович
Autoreferat2013Розвиток систем креативного менеджменту підприємствЗінкевич, Дмитро Костянтинович
Autoreferat2013Оцінювання об’єктів нерухомості промислових підприємствКалиніченко, Юлія Вадимівна
Autoreferat2013Парламентська більшість (коаліція) та парламентська опозиція: теоретико-правове дослідженняШаранич, Сергій Сергійович
Autoreferat2013Формування динамічних параметрів та підвищення ефективності вібросепараторів сипких середовищРебот, Дарія Петрівна
Autoreferat2012Правова конструкція адміністративних норм та їх застосування органами виконавчої владиБондаренко, Вікторія Анатоліївна
Autoreferat2013Інформаційна система прогнозування розвитку інфраструктури в туристичній галузіГаць, Богдан Миколайович
Autoreferat2013Закономірності нанесення покрить на дисперсні матеріали та дифузійного вивільнення активних компонентів з капсульованих частинокНагурський, Олег Антонович
Autoreferat2013Формування і використання трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємстваКнязь, Святослав Володимирович
Autoreferat2013Вдосконалення методу розрахунку моменту опору повороту шини залежно від конструктивних параметрів керованого мостаКлімов, Едуард Сергійович
Autoreferat2013Світловипромінювальні структури на основі трихінолінату алюмінію (Alq3), модифіковані нанорозмірними плівками похідного піразоліну та йодиду мідіВозняк, Леся Юріївна
Autoreferat2013Заохочення у праві: загальнотеоретичне дослідженняБарабаш, Ольга Олегівна
Autoreferat2013Покращення якості електротехнічних систем з дробовими інтегрально-диференційними ланкамиБушер, Віктор Володимирович
Autoreferat2012Оцінювання та контролювання діяльності венчурних організацій у промисловостіСухоребська, Оксана Ярославівна
Autoreferat2013Управління витратами на інноваційні процеси машинобудівного підприємстваГрицай, Ольга Іванівна
Autoreferat2013Комплементарно-цілісна концепція праворозуміння (аспекти загальної теорії)Лук’янова, Галина Юріївна
Autoreferat2013Забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на ринку спеціальної машинобудівної продукціїПанасенко, Денис Анатолійович
Autoreferat2013Діагностика економічної захищеності машинобудівного підприємстваХома, Ірина Борисівна
Autoreferat2013Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналівАдамів, Марта Євгенівна
Autoreferat2013Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку національного господарстваКорбутяк, Аліна Георгіївна
Autoreferat2013Діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897–1918 рр.): історико-правове дослідженняБаран, Анжеліка Володимирівна
Autoreferat2013Покращення керованості легкового автомобіля в неусталеному криволінійному русіПавлюк, Василь Іванович
Autoreferat2013Науково-технічні засади метрологічного забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненнямГоц, Наталія Євгенівна
Autoreferat2013Загальна теорія правового конфліктуСеник, Оксана Миколаївна
Autoreferat2013Науково–технічні засади нормування рівнів шуму та вібрації транспортних засобівПетренко, Олена Костянтинівна
Autoreferat2013Правова освіта працівників органів внутрішніх справ: теоретико-правовий вимірГодяк, Андрій Іванович
Autoreferat2013Ідея федералізму в українській політико-правовій думці середини ХІХ – початку ХХ століттяЗабзалюк, Ольга Василівна
Autoreferat2013Реєстраційні провадження в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС УкраїниСтепаненко, Віктор Вікторович
Autoreferat2009Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроївАртюшенко, Богдан Андрійович
Autoreferat2009Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізуКулик, Юлія Романівна
Autoreferat2013Підвищення ефективності методів динамічної маршрутизації в телекомунікаційних мережахБугиль, Богдан Анатолійович
Autoreferat2013Християнські засади позитивного права: теоретичні аспектиПастернак, Вікторія Миколаївна
Autoreferat2013Робота підсилених за похилими перерізами згинальних залізобетонних елементів при малоциклових навантаженнях та удосконалення методики розрахункуМельник, Сергій Вікторович
Autoreferat2013Математичне моделювання в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системиМокрицька, Ольга Володимирівна
Autoreferat2013Прикладні програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношеньГригорович, Андрій Геннадійович
Autoreferat2013Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливостіГавриш, Василь Іванович
Autoreferat2013Аналітичні інструменти в управлінні економічним розвитком промислових підприємствСамуляк, Віталій Юрійович
Autoreferat2013Динаміка енерго- та масоперенесення в активованих кристалах YAG, YAP, LiNbO3 та пристроях квантової електроніки на їх основіБурий, Олег Анатолійович
Autoreferat2013Основи технології коолігомеризації ненасичених компонентів фракції С9 в присутності гетерогенних каталізаторів природного походженняВорончак, Тарас Осипович
Autoreferat2013Інформаційна технологія моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктуриАртеменко, Ольга Іванівна
Autoreferat2013Математичне моделювання процесів дифузії у випадково неоднорідних шаруватих тілахБілущак, Юрій Ігорович
Autoreferat2013Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмівГевко, Іван Богданович
Results 201-300 of 1459 (Search time: 0.004 seconds).

Discover

Date issued
Has File(s)