Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-100 of 231 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Autoreferat2008Забезпечення єдності вимірювання витрати рідиниКосач, Наталія Ігорівна
Autoreferat2009Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних водКруглова, Ольга Андріївна
Autoreferat2007Міцність та деформативність позацентрово стиснутих залізобетонних елементів при дії місцевого нагрівуБула, Сергій Степанович
Autoreferat2009Військовий аспект діяльності польських партій Королівства Польського і Галичини напередодні та на початку Першої світової війниМорушко, Олександр Олександрович
Autoreferat2008Особливості проектування житла для людей похилого віку та інвалідів (на прикладі країн Аль-Шама)Ахмад Аломари, Омар Мустафа
Autoreferat2009Історичні передумови становлення і розвитку систем стратегічної протиракетної оборони: досвід провідних держав світуПопович, Олександр Ілліч
Autoreferat2009Методи та способи організації реляційних баз часовозалежних данихЖежнич, Павло Іванович
Autoreferat2008Принципи історико-архітектурного формування фортифікаційних комплексів ВолиніБерлач, Олександр Павлович
Autoreferat2008Методи та засоби конфігурування архітектури програмованих спеціалізованих процесорівСало, Андрій Миколайович
Autoreferat2009Синтез та дослідження нових сульфокислотних похідних нафтохінонуПлатонов, Микола Олександрович
Autoreferat2008Сучасні проблеми геодезичного контролю експлуатаційної надійності на АЕС і методи їх розв’язанняБурак, Костянтин Омелянович
Autoreferat2007Іс­то­рич­ний дос­від вхо­джен­ня ко­лиш­ніх чле­нів Ор­га­ні­за­ції Вар­шавсь­ко­го До­го­во­ру та дер­жав Бал­тії до НА­ТО (в кон­тек­сті пер­спек­тив Ук­ра­їни)Ліп­ке­вич, Світлана Ярославівна
Autoreferat2008Розвиток теоретичних основ та створення методів і алгоритмів мінімізації похибок термоперетворювачів на базі статистичної термодинамікиЯцишин, Святослав Петрович
Autoreferat2009Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристроїв на основі органічних напівпровідникових бар’єрних структурЧерпак, Владислав Володимирович
Autoreferat2008Формування та державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в УкраїніГаврилюк, Олена Григорівна
Autoreferat2008Технологія напівпровідникових гетероструктур на основі органічних та неорганічних матеріалів для електрооптичних елементів мікроелектронікиВолинюк, Дмитро Юрійович
Autoreferat2008Синтез та моделювання дросельних схем газогідродинамічних пристроїв контролю складу речовинМатіко, Галина Федорівна
Autoreferat2008Вермикуліто-силікатний теплоізоляційний матеріал підвищеної міцностіНевинський, Олександр Георгійович
Autoreferat2008Диференціація кінематики та регіональних деформацій Антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірівГолубінка, Юрій Ігорович
Autoreferat2008Муліто-цирконові температуростійкі захисні покриттяТопилко, Наталія Ігорівна
Autoreferat2008Вдосконалення нормативно-методичного забезпечення для оцінюваня якості питного водопостачанняГонсьор, Оксана Йосипівна
Autoreferat2008Методи забезпечення вірогідного та автоматичного передавання ритмокардіосигналу у системах мобільного голтерівського моніторингуБачинський, Михайло Володимирович
Autoreferat2008Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних данихМаксимова, Ірина Ярославівна
Autoreferat2008Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмівВасилюк, Андрій Степанович
Autoreferat2007Пероксидна модифікація целюлози для одержання багатокомпонентних полімерних системЧобіт, Максим Роландович
Autoreferat2008Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємствНікшич, Світлана Міланівна
Autoreferat2007Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалівАтаманюк, Володимир Михайлович
Autoreferat2007Урахування дегресивних і прогресивних витрат в економічному оцінюванні діяльності машинобудівного підприємстваКогут, Уляна Ігорівна
Autoreferat2009Особливості розвитку колористики сільського житла Галичини (друга пол. ХІХ ст. – поч. ХХІ ст.)Войтович, Дем’ян Іванович
Autoreferat2007Вплив поздовжньо-хвильових явищ на інформаційну щільність стрічкових носіївЯковенко, Михайло Григорович
Autoreferat2008Прикладна програмна система оцінювання знань для комп’ютерного тестуванняЧабан, Ксенія Олегівна
Autoreferat2009Кінетичні закономірності фотоініційованої кополімеризації моно– і ди(мет)акрилатів до глибоких конверсійХованець, Галина Ігорівна
Autoreferat2009Автоматизація проектування мікроелектро­механічних давачів кутової швидкостіГоловатий, Андрій Ігорович
Autoreferat2008Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектуванняБондарєв, Андрій Петрович
Autoreferat2008Математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушінняДендюк, Михайло Володимирович
Autoreferat2009Становлення та розвиток системи підготовки офіцерських кадрів МНС України на прикінці ХХ – початку ХХІ ст.Підгайний, Андрій Васильович
Autoreferat2008Структурна ідентифікація моделей “вхід-вихід” статичних систем на основі аналізу інтервальних данихМанжула, Володимир Іванович
Autoreferat2007Компактні різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівняньКутнів, Мирослав Володимирович
Autoreferat2009Синтез мономерів та ініціаторів на основі моно- та полісахаридівВуйцик, Лідія Богданівна
Autoreferat2009Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхняхАлєксєєв, Владислав Ігорович
Autoreferat2009Модифікація нафтових бітумів нафтополімерними смоламиКриницький, Володимир Васильович
Autoreferat2009Управління венчурними організаціями в машинобудуванніЛитвин, Ірина Володимирівна
Autoreferat2009Ресурсно-інфраструктурне забезпечення інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств на засадах маркетингу і логістикиСорока, Мар’яна Володимирівна
Autoreferat2009Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємствКужда, Тетяна Іванівна
Autoreferat2009Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних виданьМриглод, Олеся Ігорівна
Autoreferat2009Методи і засоби опрацювання сигналів дозиметричних детекторів з покращеними метрологічними характеристикамиСторонський, Юрій Богданович
Autoreferat2009Технологія виробництва та застосування оливорозчинного інгібітору корозії на основі похідних карбамідуГолік, Максим Анатолійович
Autoreferat2009Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеностіФранко, Юрій Павлович
Autoreferat2008Метод та засоби формування і оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп’ютерних системахКозленко, Микола Іванович
Autoreferat2009Принципи архітектури спілки Ф. Фельнера і Г. Гельмера і їх розвиток в УкраїніПроскуряков, Олексій Вікторович
Autoreferat2009Наукові засади підвищення тріщиностійкості дорожнього цементного бетонуСолодкий, Сергій Йосифович
Autoreferat2009Сухопутні війська Збройних сил України доби революції 1917–1921 рр.Ткачук, Павло Петрович
Autoreferat2009Формування цінової політики автобусобудівних підприємствТимошик, Наталія Степанівна
Autoreferat2009Оцінювання та планування логістичних витрат машинобудівних підприємствШевців, Любов Юліанівна
Autoreferat2009Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магніємГорностай, Орислава Богданівна
Autoreferat2009Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищіМарікуца, Уляна Богданівна
Autoreferat2009Інформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуаційМалець, Ігор Остапович
Autoreferat2009Формування і використання управлінського потенціалу машинобудівних підприємствПрокопишин, Любов Миколаївна
Autoreferat2009Архітектура втрачених церков м. ЛьвоваБокало, Ігор Юрійович
Autoreferat2009Міжнародне співробітництво України в галузі реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)Томко, Павло Петрович
Autoreferat2009Розроблення технології уловлювання парів бензинів з використанням кремнійорганічних адсорбентівЧерняк, Л. М.
Autoreferat2009Формування стратегії розвитку зовнішньоеконоічної діяльності машинобудівних підприємствФатенок-Ткачук, Алла Олександрівна
Autoreferat2009Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газуСередюк, Орест Євгенович
Autoreferat2008Ризики маркетингової діяльності підприємстваЗарівняк, Ірина Іванівна
Autoreferat2009Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної базиБарило, Григорій Іванович
Autoreferat2008Очищення стічних вод від прямих барвників активованим клиноптилолітомЯгольник, Світлана Геннадіївна
Autoreferat2009Синтез та властивості гребенеподібних полімерів на основі децил(мет)акрилатівКоваленко, Тетяна Павлівна
Autoreferat2008Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп’ютерних засобівГнатчук, Єлизавета Геннадіївна
Autoreferat2008Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікаціїКазанцев, Сергій Андрійович
Autoreferat2009Інформаційні технології обробки зображень на основі двопараметричної трикутної норми та нечіткої логікиБерегуляк, Олена Романівна
Autoreferat2007Засоби підвищення енергошвидкісного потенціалу автомобіляДубно, Михайло Володимирович
Autoreferat2007Адаптивне керування електровибуховим перетворенням енергії в умовах невизначеностіКозирєв, Сергій Сергійович
Autoreferat2008Розробка інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утриманняКравчук, Олег Іванович
Autoreferat2009Оксидаційне знесірчування високометаморфізованого енергетичного вугілляШевчук, Христина Володимирівна
Autoreferat2009Розробка рідкокристалічних планарних світловодів для оптоелектронікиШимчишин, Мар’ян Олегович
Autoreferat2009Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз данихМельничин, Андрій Володимирович
Autoreferat2008Математичне забезпечення автоматизованих процедур призначення допусків при проектуванні радіоелектронних пристроїв частотної селекціїВоропай, Олексій Юрійович
Autoreferat2007Математичне моделювання процесів поширення теплового і електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різницьЖуравчак, Любов Михайлівна
Autoreferat2007Ство­рен­ня і роз­ви­ток лі­це­їв війсь­ко­во­го спря­му­ван­ня Ук­ра­їни (1991–2005 рр.)Mа­тя­шук, Валентина Петрівна
Autoreferat2007Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних системДенисюк, Павло Юрійович
Autoreferat2009Сис­тем­ний ана­ліз та ме­то­ди ком­бі­на­тор­ної оп­ти­мі­за­ції тех­но­ло­гіч­но­го про­це­су роз­кроюГри­цюк, Юрій Іванович
Autoreferat2009Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближеньМалачівський, Петро Стефанович
Autoreferat2009Купрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропенуТулайдан, Галина Миколаївна
Autoreferat2009Принципи пропорціонування в архітектурних типах громадських будівель і споруд УкраїниКордунян, Олександр Павлович
Autoreferat2009Об’єкти дитячого дошкільного та позашкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищіЮрчишин, Оксана Михайлівна
Autoreferat2009Планування економічних ризиків машинобудівних підприємствБеднарська, Ольга Романівна
Autoreferat2009Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроївАртюшенко, Богдан Андрійович
Autoreferat2009Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізуКулик, Юлія Романівна
Autoreferat2009Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствамиТопоровська, Леся Йосифівна
Autoreferat2009Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шенітКарпець, Марія Василівна
Autoreferat2009Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С2–С5Качмар-Кос, Наталія Ярославівна
Autoreferat2009Математичне моделювання процесів дифузії розпадної речовини в тілах з випадковими включеннямиТорський, Адріан Романович
Autoreferat2009Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловостіЧохань, Марія Іванівна
Autoreferat2008Архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви в УкраїніСтоцько, Ростислав Зіновійович
Autoreferat2008Ємнісні первинні перетворювачі діелектричної проникності сипких матеріалівІвах, Роман Михайлович
Autoreferat2008Визначення елементів гравітаційного поля Землі комбінованим методомГолубінка, Юлія Ігорівна
Autoreferat2009Формування та розвиток систем управління підприємствами з виготовлення машинобудівної продукції індивідуального замовленняПетецький, Ігнацій
Autoreferat2009Державна політика України в сфері техногенної та природної безпеки (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): військово-історичний аспектАндрієнко, Микола Васильович
Autoreferat2009Військово-організаційна та громадська діяльність Мирона ТарнавськогоБайло, Андрій Ярославович
Autoreferat2009Аналіз та діагностування статичних систем збудження потужних генераторів (на прикладі Бурштинської ТЕС)Тутка, Василь Володимирович
Results 1-100 of 231 (Search time: 0.003 seconds).

Discover

Date issued
by type of content
Has File(s)