Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-100 of 231 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Autoreferat2009Кінетичні закономірності фотоініційованої кополімеризації моно– і ди(мет)акрилатів до глибоких конверсійХованець, Галина Ігорівна
Autoreferat2009Автоматизація проектування мікроелектро­механічних давачів кутової швидкостіГоловатий, Андрій Ігорович
Autoreferat2008Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектуванняБондарєв, Андрій Петрович
Autoreferat2008Математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушінняДендюк, Михайло Володимирович
Autoreferat2009Становлення та розвиток системи підготовки офіцерських кадрів МНС України на прикінці ХХ – початку ХХІ ст.Підгайний, Андрій Васильович
Autoreferat2008Структурна ідентифікація моделей “вхід-вихід” статичних систем на основі аналізу інтервальних данихМанжула, Володимир Іванович
Autoreferat2007Компактні різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівняньКутнів, Мирослав Володимирович
Autoreferat2009Синтез мономерів та ініціаторів на основі моно- та полісахаридівВуйцик, Лідія Богданівна
Autoreferat2009Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхняхАлєксєєв, Владислав Ігорович
Autoreferat2009Модифікація нафтових бітумів нафтополімерними смоламиКриницький, Володимир Васильович
Autoreferat2007Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствахБорисова, Тетяна Михайлівна
Autoreferat2008Оцінювання та регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємствКнязь, Олег Володимирович
Autoreferat2009Управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємствСмірнова, Тетяна Олексіївна
Autoreferat2008Розробка шляхів і методики проектування та біомеханічного обґрунтування накісткових конструкцій для остеосинтезуСтебліна, Катерина Василівна
Autoreferat2008Економічне регулювання функціонування електроенергетики в умовах конкуренції (на прикладі енергосистеми Азербайджанської Республіки)Гасанов, Гікмат Бахман огли
Autoreferat2008Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємствГук, Ольга Володимирівна
Autoreferat2008Синтез та властивості поліметакрилатних присадок до оливЛазутіна, Ольга Миколаївна
Autoreferat2008Обґрунтування раціональних режимів пуску насосних агрегатів бурових установокКовальчук, Роман Анатолійович
Autoreferat2008Реконфігуровані процесори стиску потоків данихБачинський, Руслан Володимирович
Autoreferat2008Моделювання гравітаційного поля та топографії океану в регіоні АнтарктикиТретяк, Назар Платонович
Autoreferat2008Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентахЛеськів, Галина Зіновіївна
Autoreferat2008Сушіння глини у нерухомому шаріРимар, Тетяна Іванівна
Autoreferat2007Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванніГринів, Тетяна Теодозіївна
Autoreferat2008Вплив нестаціонарних режимів роботи шахтних підіймальних установок на навантаження елементів конструкційСемчук, Леонід Володимирович
Autoreferat2008Одержання полімерної і дисперсної сірки кислотним розкладом натрію тіосульфату в закритій системіБаранович, Дмитро Сергійович
Autoreferat2007Екотехнологія утилізації відпрацьованих оливЧайка, Оксана Григорівна
Autoreferat2007Покращання системи захисту від перевантажень та інтенсивного спрацювання приводу млинів барабанного типуКравець, Ігор Євгенійович
Autoreferat2007Підвищення шумової завадостійкості приймального пристрою широкосмугових ЧМ сигналів, модульованих груповим мовним повідомленнямДавіденко, Сергій Васильович
Autoreferat2009Формування та управління розвитком інноваційних структур в машинобудуванніБарановська, Софія Петрівна
Autoreferat2007Бетон на основі модифікованих композиційних цементів для умов сухого жаркого кліматуАларджан, Раід Абед Алькарім
Autoreferat2009Маркетингова концепція формування вартості машинобудівного підприємстваМних, Ольга Богданівна
Autoreferat2008Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу, одержаних реакціями циклоприєднання азидівПоходило, Назарій Тарасович
Autoreferat2009Збройні Сили України, їх створення, розвиток та реорганізація на контрактній основі (1991–2007 рр.)Гозуватенко, Галина Олександрівна
Autoreferat2009Гетероциклізації продуктів арилювання похідних фурануГорак, Юрій Ігорович
Autoreferat2009Математичне моделювання та оптимізація потоків газу в газотранспортних системахПритула, Назар Мирославович
Autoreferat2008Методи та засоби попереднього опрацювання наборів однотипних зображеньКустра, Наталія Омелянівна
Autoreferat2008Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та екологічного моніторингуСамра, Муавія Хассан Хамо
Autoreferat2008Оперативне моделювання та аналіз режимів електричних мереж енергопостачальних компаній за умов невизначеностіДьяченко, Наталія Богданівна
Autoreferat2009Автоемісійні мікрокатоди з елементами керування на структурах «кремній-на-ізоляторі»Голота, Віктор Іванович
Autoreferat2009Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрам-вмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co))Срібна, Анна Василівна
Autoreferat2009Удосконалення керування квазістаціонарним просторовим рухом самохідної прив’язної підводної системи в умовах невизначеностіБлінцов, Олександр Володимирович
Autoreferat2009Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторіГамаль, Христина Володимирівна
Autoreferat2009Формування і розвиток відносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерамиКриворучко, Ярина Юріївна
Autoreferat2007Стальні попередньо напружені перфоровані аркиСупрунюк, Володимир Володимирович
Autoreferat2008Методологія оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану будівель і споруд із залізобетонуКлименко, Євгеній Володимирович
Autoreferat2008Удосконалення моделей динаміки вібраційних двигунів з маятниковими вібраторамиБілоус, Андрій Борисович
Autoreferat2009Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фондуСай, Віра Михайлівна
Autoreferat2008Синтез, структура та біологічна активність сульфо- та амінокислотних похідних 1,4-нафтохінонуКомаровська-Порохнявець, Олена Зорянівна
Autoreferat2008Структура, властивості та технологія виробництва комплексних надлужних сульфонатних мастилМакедонський, Олег Олександрович
Autoreferat2009Удосконалення технології окислювального хлорування етилену на каталізаторах Cu(І)(ІІ)/γ-Аl2О3Микитин, Ігор Михайлович
Autoreferat2008Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмівВасилюк, Андрій Степанович
Autoreferat2008Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопаливаБать, Роман Ярославович
Autoreferat2009Військовий аспект діяльності польських партій Королівства Польського і Галичини напередодні та на початку Першої світової війниМорушко, Олександр Олександрович
Autoreferat2008Особливості проектування житла для людей похилого віку та інвалідів (на прикладі країн Аль-Шама)Ахмад Аломари, Омар Мустафа
Autoreferat2009Історичні передумови становлення і розвитку систем стратегічної протиракетної оборони: досвід провідних держав світуПопович, Олександр Ілліч
Autoreferat2008Принципи історико-архітектурного формування фортифікаційних комплексів ВолиніБерлач, Олександр Павлович
Autoreferat2008Методи та засоби конфігурування архітектури програмованих спеціалізованих процесорівСало, Андрій Миколайович
Autoreferat2009Інформаційні технології обробки зображень на основі двопараметричної трикутної норми та нечіткої логікиБерегуляк, Олена Романівна
Autoreferat2009Формування стратегії розвитку зовнішньоеконоічної діяльності машинобудівних підприємствФатенок-Ткачук, Алла Олександрівна
Autoreferat2009Математичне моделювання процесів дифузії розпадної речовини в тілах з випадковими включеннямиТорський, Адріан Романович
Autoreferat2009Просторова анізотропія електро-, п’єзо- та акустооп- тичних взаємодій у кристалічних матеріалах твердотільної оптоелектронікиАндрущак, Анатолій Степанович
Autoreferat2008Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексівВолочій, Богдан Юрійович
Autoreferat2008Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного забезпечення оцінювання якості електричної енергії в мережах загального призначенняВанько, Володимир Михайлович
Autoreferat2009Математичне моделювання електромеханічних коливних процесів у системах із зосередженими та розподіленими параметрамиЧабан, Андрій Васильович
Autoreferat2008Математичні моделі нечітких процесів в системах Моно-Ієрусалимського та методи їх ідентифікаціїПіговський, Юрій Романович
Autoreferat2008Організаційно-інформаційні засади адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткуванняЧервінська, Оксана Степанівна
Autoreferat2009Композиційні матеріали на основі феноло-формальдегідних смол з покращеними адгезійними властивостямиКрасінський, Володимир Васильович
Autoreferat2008Розвиток форм і способів протиповстанської боротьби після Другої Світової війниМолдавчук, Ніна Миколаївна
Autoreferat2009Поверхнево-активні α-аралкілпероксидовмісні телехелатні олігоелектроліти та блок-кополімери на їхній основіСкорохода, Тарас Володимирович
Autoreferat2009Термоелектричні та магнетні характеристики ниткуватих кристалів Si1-xGex та творення на їх основі сенсорів теплових величинКогут, Юрій Романович
Autoreferat2009Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних данихБунь, Андрій Ростиславович
Autoreferat2009Аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного підприємстваМатвій, Ігор Євстахович
Article2008Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII–XIX ст. м. ЛьвоваБазилевич, Вікторія Володимирівна
Autoreferat2009Інформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуаційМалець, Ігор Остапович
Autoreferat2008Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпораціїІльчук, Павло Григорович
Autoreferat2009Розвиток форм і способів антифашистської боротьби на території України в роки Другої світової війни (1941–1945 рр.)Дученко, Юрій Миколайович
Autoreferat2008Суть і місце деконструктивізму в архітектурі ХХ століттяКриворучко, Ольга Юріївна
Autoreferat2008Розвиток архітектури прибуткових будинків Львова 1772–1918 рр.Сільник, Олександра Іванівна
Autoreferat2008Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатаціїЯцук, Юрій Васильович
Autoreferat2008Розвиток архітектури садибного житла Львова у першій третині ХХ ст.Березовецька, Ірина Андріївна
Autoreferat2008Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілівГрубель, Михайло Григорович
Autoreferat2008Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амарантуФедорчук-Мороз, Валентина Іванівна
Autoreferat2008Методи та інформаційні технології класифікації для завдань видобування данихДорошенко, Анастасія Володимирівна
Autoreferat2009Математичне та програмне забезпечення комп’ютерної системи ідентифікації елементів української жестової мовиДавидов, Максим Володимирович
Autoreferat2009Розробка нормативного забезпечення визначення процесів інтегрованих систем менеджменту атомних електричних станцій з метою убезпечення їхньої роботиКравцова, Світлана Євгенівна
Autoreferat2009Аеромобільні війська України в історичному контексті: передумови виникнення, становлення та розвитокСташко, Андрій Іванович
Autoreferat2009Синтез і властивості 4-заміщених 1-аренсульфоніл-2-бутенів та 1-аренсульфоніл-1,3-бутадієнівСмалиус, Віктор Васильович
Autoreferat2009Аналіз та діагностування статичних систем збудження потужних генераторів (на прикладі Бурштинської ТЕС)Тутка, Василь Володимирович
Autoreferat2009Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловостіЧохань, Марія Іванівна
Autoreferat2009Інформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуаційМалець, Ігор Остапович
Autoreferat2009Синтез і реакції 1,8-діоксополігідроакридинівКалин, Тетяна Іванівна
Autoreferat2009Наукові засади підвищення тріщиностійкості дорожнього цементного бетонуСолодкий, Сергій Йосифович
Autoreferat2009Сухопутні війська Збройних сил України доби революції 1917–1921 рр.Ткачук, Павло Петрович
Autoreferat2009Управління венчурними організаціями в машинобудуванніЛитвин, Ірина Володимирівна
Autoreferat2009Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємствКужда, Тетяна Іванівна
Autoreferat2009Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних виданьМриглод, Олеся Ігорівна
Autoreferat2009Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магніємГорностай, Орислава Богданівна
Autoreferat2009Технологія виробництва та застосування оливорозчинного інгібітору корозії на основі похідних карбамідуГолік, Максим Анатолійович
Autoreferat2009Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеностіФранко, Юрій Павлович
Autoreferat2008Метод та засоби формування і оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп’ютерних системахКозленко, Микола Іванович
Results 1-100 of 231 (Search time: 0.003 seconds).

Discover

Date issued
by type of content
Has File(s)