Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29943
Title: Досвід використання нових технологій для вивчення дисципліни “Геодезичне приладознавство"
Other Titles: Опыт использования новых технологий для изучения дисциплины “Геодезическое прибороведение”
Experience in the use of new technologies for the study of the subject “Geodetic device”
Authors: Тревого, І. С.
Ільків, Є.
Галярник, М.
Дутчин, М.
Bibliographic description (Ukraine): Досвід використання нових технологій для вивчення дисципліни “Геодезичне приладознавство" / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник, М. Дутчин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 2 (30). – С. 19–20. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: геодезичне приладознавство
навчання
новітні технології
Abstract: Запропоновані підходи щодо використання нових технологій для вивчення дисципліни “Геодезичнеприладознавство” для поліпшення якості навчання студентів. Предложены подходы к использованию новых технологий для изучения дисциплины “Геодезическое прибороведение” для повышения качества обучения студентов. Proposed approaches to the use of new technologies to study the subject “Geodesic devices” to improve the quality of student learning.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29943
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Випуск 2(30)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_19-20.pdf81,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.