Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29934
Title: Використання методів біоніки в інтелектуальних інформаційних системах
Authors: Устенко, С. В.
Бібко, О. О.
Bibliographic description (Ukraine): Устенко С. В. Використання методів біоніки в інтелектуальних інформаційних системах / С. В. Устенко, О. О. Бібко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2015. – № 814. – С. 501–508. – Бібліографія: 20 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: агент
бджолина колонія
біонічний метод
колективний інтелект
оптимізація
самоорганізація
agent
bee colony
bionic method
swarm intelligence
optimization
selforganization
Abstract: Розглянуто метод бджолиної колонії та його модифікації як спосіб розв’язання складних комбінаторних задач оптимізації. Досліджено біологічне підгрунтя, переваги, недоліки та напрями використання цього методу. A bee colony optimization algorithm and its modifications as a way to solve the complex combinatorial optimization problems are described. Biological basis, advantages, disadvantages and usage of this method are studied.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29934
Content type: Article
Appears in Collections:Інформаційні системи та мережі. – 2015. – №814

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48_501-508.pdf228,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.