Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29641
Title: Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту: історія становлення і розвитку (до 85-річного ювілею бібліотеки)
Other Titles: Scientific library of Kryvyi rih pedagogical institute: history of formation and development (to the 85th аnniversary of the library)
Authors: Вдовіченко, Ольга Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Вдовіченко О. О. Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту: історія становлення і розвитку (до 85-річного ювілею бібліотеки) / Ольга Олександрівна Вдовіченко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редакційна колегія: О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 70–73.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: бібліотека вищого навчального закладу
книжковий фонд
інформатизація
інноваційна діяльність
інтернет-ресурси
university library
book stock
informatisation
innovative activity
web resources
Abstract: Висвітлено історію створення Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» та пріоритетні напрямки її розвитку на сучасному етапі. This paper describes the history of creating the Scientific Library of Kryvyi Rih Pedagogical Institute of State Higher Education Institution Kryvyi Rih National University and primary trends of its development at present stage.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29641
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2015 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vdovichenko.pdf1,95 MBAdobe PDFView/Open
14-70-73.pdf189,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.