Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/28481
Title: Аспекти східного езотеризму: буття, свідомість, пізнання
Authors: Шекера, Ярослава
Bibliographic description (Ukraine): Шекера Я. Аспекти східного езотеризму: буття, свідомість, пізнання / Ярослава Шекера // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали круглого столу на тему: "Поетика і практика езотеризму", 3–4 квітня 2015 року / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів, 2015. – С. 3–15. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: Дао
інь-ян
холічність
недіяння увей
майя (ілюзія)
Чжуан-цзи
даосизм
буддизм
Tao
Yin-Yang
wholeness
non-doing wuwei
Maya (illusion)
Chuang-tzu
Taoism
Buddhism
Abstract: Висвітлюються окремі аспекти бачення буття індивіда і Всесвіту у східній філософії (даосизм, буддизм, Ошо); проводиться аналогія із західним принципом холічності С. Грофа. Тісний зв'язок буття і свідомості індивіда, а також буддійське уявлення про порожнечу свідомості показані у контексті давньокитайського «вчення про таємниче» (сюаньсюе) та власних міркувань. Даоська ідея Великого Повернення (дагуй) до первісної Єдності з Усесвітом (аналог нірвани у буддизмі) проілюстрована на прикладах із середньовічної китайської поезії. Some aspects of being the individual and the Universe in the Eastern philosophy (Taoism, Buddhism, Osho) have been reflected; the analogy with the Western principle of wholeness (S. Grof) has been drawn. The relationship of existence and individual’s consciousness, as well as the Buddhist idea of emptiness of the consciousness have been shown in the context of ancient Chinese "theory of the mysterious" (xuanxue) and the conclusions of the article’s author. Taoist idea of the Great Return (dagui) to the original Unity of the Universe (the analog of nirvana in Buddhism) has been illustrated by examples of medieval Chinese poetry.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/28481
Content type: Article
Appears in Collections:На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2015 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002_003_015.pdf571,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.