Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27853
Title: Prace zabezpieczajace i konserwatorskie przeprowadzone na zamku w Liwie i ich wplyw na stan techniczny obiektu
Other Titles: Збереження і консервація замку в Ліві та їх вплив на технічний стан об’єкту
The preservation and conservation of Liw castle and their influence on current technical condition of the structure
Authors: Kielbus, Dorota
Bibliographic description (Ukraine): Kielbus D. Prace zabezpieczajace i konserwatorskie przeprowadzone na zamku w Liwie i ich wplyw na stan techniczny obiektu / Dorota Kielbus // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій : збірник наукових праць за результатами 4-ої Міжнародної конференції молодих науковців, [30–31 травня 2012 р., Львів, Белз] / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут архітектури, Кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 82–90. – Bibliografia: 9 nazw.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: Liw
medieval castle
conservation
protective work
Лів
середньовічний замок
консервація
захисні роботи
Abstract: The aim of the article is to analyse conservation and protective work carried out in 1957-1961 in the medieval castle in Liw. The conservation of historical buildings and ruins is one of the most difficult domains, because the method used has great impact on technical condition of the building and process of destruction. Ціллю статті є аналіз консервації та робіт по збереженню середньовічного замку в Ліві проведених в 1957-1961 рр.. Збереження історичних будівель і руїн є одним з найскладніших процесів, так як метод, який використовується має великий вплив на технічний стан будівлі і процеси руйнації.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27853
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016-082-090.pdf837,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.