Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27300
Title: Технологічні особливості визначення кількісних параметрів великих інженерних споруд Рівненської АЕС цифровим стереофотограмметричним методом
Other Titles: Технологические особенности определения количественных параметров крупных инженерных сооружений Ровенской АЭС цифровым стереофотограмметрическим методом
Technological peculiarities of determination of quantitative parameters of large engineering structures on Rivne NPP by digital stereophotogrammetric method
Authors: Глотов, В.
Ільків, Т.
Bibliographic description (Ukraine): Глотов В. Технологічні особливості визначення кількісних параметрів великих інженерних споруд Рівненської АЕС цифровим стереофотограмметричним методом / В. Глотов, Т. Ільків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 1 (29). – С. 140–145. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: цифрові знімальні камери
наземне цифрове стереофотограмметричне знімання
градирні
вентиляційні труби
Abstract: Подана технологічна схема цифрового стерео-фотограмметричного методу для визначення змін параметрів градирень і вентиляційних труб. Визначено апріорну оцінку методу і відносно цього враховано особливості запропонованої методики. Увагу зосереджено на можливості підвищення точності та врахуванні помилок, які виникають у ході реалізації методу. Представлена технологическая схема цифрового стереофотограмметрического метода для определения изменений параметров градирен и вентиляционных труб. Определена априорная оценка метода и относительно этого учтены особенности предложенной методики. Акцентируется внимание на возможности повышения точности и учете ошибок, возникающих при реализации метода. Technological scheme of a digital stereophotogrammetric method for determining changes in the parameters of cooling towers and ventilation pipes is presented. A priori assessment of method is determined and peculiarities of the proposed technique are considered. Attention is focused on the possibility of improving the accuracy and accounting errors arising in the implementation of the method.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27300
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Випуск 1(29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
034-140-145.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.