Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27296
Title: Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями
Other Titles: Мониторинг русловых процессов та паводковых явлений реки Днестр по космическим изображениям
Monitoring of channel processes and high-flood phenomena of the Dniester River on the space images
Authors: Бурштинська, Х.
Мовчко, Л.
Шевчук, В.
Bibliographic description (Ukraine): Бурштинська Х. Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями / Х. Бурштинська, Л. Мовчко, В. Шевчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 1 (29). – С. 124–128. – Бібліографія: 17 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: моніторинг
руслові процеси
повені
космічні зображення
цифрування
рік
Abstract: Розглянуто основні причини, які викликають зміщення русел рік. Запропоновано технологічну схему дослідження зміщень русла ріки Дністер в межах Львівської області. Для аналізу зміщень русла ріки використано космічні зображення із супутників Landsat 1992, 2001 та 2014 рр. Встановлено, що зміщення русла за 20-річний період на деяких ділянках сягає 300 м. Проаналізовано наслідки паводка в травні 2014 р. Рассматриваются основные причины, вызывающие русловые смещения. Предложено технологическую схему исследования смещений русла реки Днестр во Львовской области. Для анализа смещений русла реки использовано космические изображения из спутников Landsat 1992, 2001 и 2014 г. Установлено, что смещения русла за 20-летний период на некоторых участках достигает 300 м. Проанализировано последствия паводка в мае 2014 г. The main causes of river bed displacement. The process flowsheet study displacements river Dniester in the Lviv region. For the analysis of the displacement of the river bed used satellite imagery from Landsat satellites in 1992, 2001 and 2014.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27296
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Випуск 1(29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031-124-128.pdf4,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.