Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27294
Title: Методика дослідження точності відлічування шашкових рейок
Other Titles: Методика исследования точности отсчитывания шашечных реек
Methods to research of reading the accuracy of levelling rods
Authors: Літинський, В.
Віват, А.
Рій, І.
Жак, І.
Bibliographic description (Ukraine): Методика дослідження точності відлічування шашкових рейок / В. Літинський, А. Віват, І. Рій, І. Жак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 1 (29). – С. 181–183. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: цифровий нівелір
нівелірна рейка
відлічування
Abstract: Розглянуто методику дослідження точності відлічування шашкових рейок з використанням цифрових нівелірів, залежно від збільшення зорової труби нівеліра та віддалі до рейки, яка дає змогу визначати цю точність незалежно від похибки за перефокусування труби, кута негоризонтальності візирного променя, вертикальної рефракції, кривини Землі тощо. Таку методику дослідження можна застосовувати не тільки для цифрових нівелірів, а й для оптичних. Рассмотрена методика исследования точности отсчитывания шашечных реек с использованием цифровых нивелиров, в зависимости от увеличения зрительной трубы нивелира и расстояния до рейки, позволяющая определять точность независимо от погрешности за перефокусирование трубы, угла негоризонтальности визирного луча, вертикальной рефракции, кривизны Земли и т. д. Такую методику исследования можно применять не только для цифровых нивелиров, но и для оптических. In this article the method of researching of the accuracy of reading of leveling rods using digital levels, depending on the increase of the telescope zoom and leveling distance to the rod is described. This method allows determining the accuracy regardless of the error introduced by refocusing of the tube, non horizontal sight beam angle, vertical refraction, Earth curvature and so on. This method can be used not only for digital leveling devices, but also for optical.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27294
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Випуск 1(29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
043-181-183.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.