Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27179
Title: Фотограмметрія та дистанційне зондування напередодні ХХІІІ конгресу ISPRS
Other Titles: Фотограмметрия и дистанционное зондирование накануне XXIII Конгресса ISPRS
Photogrammetry and Remote Sensing befor XXIII ISPRS Congress
Authors: Дорожинський, О.
Bibliographic description (Ukraine): Дорожинський О. Фотограмметрія та дистанційне зондування напередодні ХХІІІ конгресу ISPRS / О. Дорожинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 1 (29). – С. 12–14. – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: дистанційне зондування
конгрес ISPRS
Abstract: Проаналізовано сучасний стан фотограмметрії та дистанційного зондування на підставі матеріалів XXIIІ Конгресу ISPRS. Подано авторське бачення основних проблем і тенденцій розвитку галузі, її місце і роль у вирішенні глобальних проблем. Изложен анализ современного состояния фотограмметрии и дистанционного зондирования на основании материалов XXII Конгресса ISPRS. Представлено авторское видение основных проблем и тенденций развития отрасли, ее место и роль в решении глобальных проблем. The article analyzes the current state of photogrammetry and remote sensing based materials XXII Congress of ISPRS. Posted copyright view of key issues and trends in the industry, its place and role in solving global problems.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27179
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Випуск 1(29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003-012-014.pdf830,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.