Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25871
Tytuł: Постійне задоволення клієнтів фірм
Inne tytuły: Permanent satisfaction of company’s stakeholders
Authors: Балєвський, Б.
Cytat: Балєвський Б. Постійне задоволення клієнтів фірм / Б. Балєвський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 78–80. – Бібліографія: 17 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: клієнт
постійне задоволення
stakeholders
permanent satisfaction
Abstract: У літературі зі сфери маркетингу і менеджменту велику увагу приділено аспекту “задоволення”. Однак пропонуємо замінити його на “постійне задоволення“. Ця стаття – чергова авторська спроба здійснити це. Її додаткова мета – демонстрація потреби виконання повторної класифікації внутрішніх і зовнішніх клієнтів сучасних підприємств, а також підвищення перманентного рівня задоволення кожної з груп клієнтів і економізація ринкових дій фірм. Many discussions in the literature on marketing and management are devoted to the phenomena of “satisfaction”. Nevertheless some novelty is connected with the try to exclude this term and replace it with the term “permanent satisfaction”. This article is a new try of the author to do it. The additional goal of the article is to demonstrate the necessity to undertake repeated classification of internal and external stakeholders of modern companies, as well as rising of permanent satisfaction of every group of stakeholders and economization of company’s market activities.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25871
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Логістика. – 2012. – № 749

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
16-78-80.pdf154,37 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi