Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25845
Tytuł: Формування умов конкурентності за видами господарської діяльності
Inne tytuły: Creating of competitive conditions by economic activities
Authors: Поплавська, Ж. В.
Михальчишин, Н. Л.
Cytat: Поплавська Ж. В. Формування умов конкурентності за видами господарської діяльності / Ж. В. Поплавська, Н. Л. Михальчишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 66–70. – Бібліографія: 8 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: умови конкурентності
частка ринку
конкуренція
конкурентне становище
суб’єкт господарювання
condition of competition
market share
competition
competition position
entrepreneurs
Abstract: Здійснено наукові дослідження з метою виявлення умов конкурентності в діяльності суб’єктів господарювання, оскільки в переважній більшості наукових досліджень конкуренції на товарних ринках до уваги беруться ринкові показники, а не особливості господарської діяльності підприємств, які за своєю поведінкою відображають наявність чи відсутність конкуренції на ринку. З огляду на це у статті розглянуто поняття “умови конкурентності” та визначено методи їх формування за видами діяльності, встановлено залежність умов конкурентності від частки ринку суб’єкта господарювання, наведено класифікацію методів досягнення умов конкурентності залежно від способу впливу на конкуренцію. Carried out research to identify the conditions of competition in activities of economic entities, since the vast majority of research competition in product markets are taken into account market performance rather than features of business enterprises that their behavior reflects the presence or absence of competition in the market. We consider the concept of "condition of competition" and defined methods of their formation by activity. The dependence of the competitive conditions of the market share of the entity. The classification methods of achieving the conditions of competition depending on how the impact on competition.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25845
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Логістика. – 2012. – № 749

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
14-66-70.pdf165,93 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi