Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25845
Title: Формування умов конкурентності за видами господарської діяльності
Other Titles: Creating of competitive conditions by economic activities
Authors: Поплавська, Ж. В.
Михальчишин, Н. Л.
Bibliographic description (Ukraine): Поплавська Ж. В. Формування умов конкурентності за видами господарської діяльності / Ж. В. Поплавська, Н. Л. Михальчишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 66–70. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: умови конкурентності
частка ринку
конкуренція
конкурентне становище
суб’єкт господарювання
condition of competition
market share
competition
competition position
entrepreneurs
Abstract: Здійснено наукові дослідження з метою виявлення умов конкурентності в діяльності суб’єктів господарювання, оскільки в переважній більшості наукових досліджень конкуренції на товарних ринках до уваги беруться ринкові показники, а не особливості господарської діяльності підприємств, які за своєю поведінкою відображають наявність чи відсутність конкуренції на ринку. З огляду на це у статті розглянуто поняття “умови конкурентності” та визначено методи їх формування за видами діяльності, встановлено залежність умов конкурентності від частки ринку суб’єкта господарювання, наведено класифікацію методів досягнення умов конкурентності залежно від способу впливу на конкуренцію. Carried out research to identify the conditions of competition in activities of economic entities, since the vast majority of research competition in product markets are taken into account market performance rather than features of business enterprises that their behavior reflects the presence or absence of competition in the market. We consider the concept of "condition of competition" and defined methods of their formation by activity. The dependence of the competitive conditions of the market share of the entity. The classification methods of achieving the conditions of competition depending on how the impact on competition.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25845
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2012. – № 749

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-66-70.pdf165,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.