Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25794
Title: Дослідження впливу нетемпературних чинників на вимірювання температури об’єкта методом комбінаційного розсіювання світла
Authors: Кривенчук, Юрій
Сегеда, Олег
Микитин, Ігор
Ковальчук, Дмитро
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження впливу нетемпературних чинників на вимірювання температури об’єкта методом комбінаційного розсіювання світла / Юрій Кривенчук, Олег Сегеда, Ігор Микитин, Дмитро Ковальчук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. – Випуск 75. – С. 44–47. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Досліджено залежність похибки вимірювання температури методом комбінаційного розсіювання світла від відстані між досліджуваним об’єктом та приймачем відбитого випромінювання, а також від інтенсивності фонового випромінювання. Проведено исследование зависимости погрешности измерения температуры методом комбинационного рассеяния света от расстояния между исследуемым объектом и приемником отраженного излучения, а также от интенсивности фонового излучения. In the article research of temperature dependence error of measurement by Raman on the distance between the investigated object and the receiver of the reflected radiation, and the intensity of the background radiation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25794
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2014. – Випуск 75

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-44-47.pdf422,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.