Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25786
Tytuł: Ризики, що супроводжують господарську діяльність, – сутність, класифікація і підходи до оцінювання
Authors: Бойко, Тарас
Рябкова, Тетяна
Cytat: Бойко Т. Ризики, що супроводжують господарську діяльність, – сутність, класифікація і підходи до оцінювання / Тарас Бойко, Тетяна Рябкова // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. – Випуск 75. – С. 125–131. – Бібліографія: 15 назв.
Data wydania: 2014
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проаналізовано суть терміна «ризик» та суміжних понять, запропоновано їх однозначне трактування для потреб зарахування суб’єктів господарювання до груп ризику, які враховуватимуть ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності. Запропоновано класифікацію ризиків, які можуть супроводжувати господарську діяльність, з метою відповідної градації суб’єктів господарювання і продукції, що вони випускають, за рівнями ризику. Проанализирована суть термина «риск» и смежных понятий, предложена их однозначная трактовка для потребностей отнесения субъектов ведения хозяйства к группам риска, которые будут учитывать вероятность возникновения негативных последствий от осуществления хозяйственной деятельности. Предложена классификация рисков, которые могут сопровождать хозяйственную деятельность, с целью соответствующей градации субъектов ведения хозяйства и продукции, что ими выпускается, за уровнями риска. The content of the term “risk” and appropriate adjacent notions are analyzed, their unambiguous interpretation for the needs of reference the economy subjects to the risk groups which would include the probability of negative issues of economy activity is proposed. The criteria of dividing and classifying economy-related risks for the gradation of economy subjects and manufactured production according to the risk levels are developed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25786
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2014. – Випуск 75

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
26-125-131.pdf329,35 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi