Електроніка. – 2014. – №798 : [19] Collection home page

Logo

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати наукові-технічних досліджень у галузі технологічних, експериментальних, теоретичних та методологічних проблем електроніки та оптоелектроніки, фізики і техніки напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства, фізики твердого тіла, фізики, техніки та використання елементів, приладів та систем сучасної електронної техніки. Тематика Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Електроніка” охоплює такі розділи електроніки: матеріали електронної техніки; фізика, технологія та виробництво елементів, приладів та систем електронної техніки; фізика і техніка напівпровідників, металів, діелектриків та рідких кристалів; експериментальні та теоретичні дослідження електронних процесів; методика досліджень. У Віснику “Електроніка” публікуються оглядові та дослідницькі роботи, присвячені його тематиці (але не обмежені лише нею). Роботи можуть подавати як співробітники Львівської політехніки, так і будь-яких інших навчальних чи наукових закладів. Роботи авторів з України друкуються українською мовою. Для наукових працівників, інженерів і студентів старших курсів електрофізичних та технологічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 798 : Електроніка / відповідальний редактор Д. Заярчук. – 135 с. : іл.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2014Комплексна установка для досліджень люмінесценції та провідності кристалофосфорівДегода, В. Я.
Article2014Установка для дослідження термостимульованої люмінесценціїКобяков, В. А.; Кашиця, А. С.; Грицина, В. Т.
Article2014Визначення параметрів суперпарамагнітних наночастинок за їхньою магнітною сприйнятливістюУбізський, С. Б.; Павлик, Л. П.; Кравчук, О. А.; Сиворотка, І. І.; Бурий, О. А.; Демченко, П. П.; Мітіна, Н. Є.; Заіченко, О. С.
Article2014Особливості магнітоопору мікрокристалів InSb за кріогенних температурДружинін, А. О.; Большаковa, І. А.; Островський, І. П.; Ховерко, Ю. М.; Лях-Кагуй, Н. С.
Article2014The influence of the thermo-chemical treatment on the optical properties of YAG:Cr,Mg and GGG:Cr,Mg epitaxial filmsBuryy, О. А.; Ubizskii, S. B.; Syvorotka, I. I.; Shi., J.; Becker, K.-D.
Article2014Експериментальні дослідження анізотропії електрооптичного ефекту на прикладі кристалів LiNbO3Юркевич, О. В.; Андрущак, В. С.; Сольський, І. М.; Кітик, А. В.; Андрущак, А. С.
Article2014Термоіндуковані кристалізаційні процеси в халькогенідних стеклах Ge-Ga-SeКлим, Г. І.; Шпотюк, О. Й.; Кулик, Б. Я.
Article2014Кристалічна структура змішаних кобальтитів-феритів NdCo1-xFexO3Пекінчак, О. В.; Василечко, Л. О.
Article2014Синтез, структура і магнітні властивості нанорозмірних порошків феритів залізаЮр’єв, С. О.; Ющук, С. І.
Article2014Вплив γ-випромінювання на край фундаментального оптичного поглинання халькогенідних стекол системи As-SШпотюк, М. В.
Article2014Розрахунок електричних параметрів зустрічно-штиркового перетворювача для НВЧ акустичного дефлектораВинник, Д. М.; Решотка, О. Г.; Сугак, Д. Ю.; Ваків, М. М.
Article2014Моделювання та оптимізація технологічного процесу виготовлення біполярних інтегральних мікросхемТарадаха, П. В.
Article2014Моделювання характеристики перетворення диференційного сенсора температури на біполярних транзисторахГотра, З. Ю.; Голяка, Р. Л.; Бойко, О. В.
Article2014Порівняльний аналіз кінетики фізичного старіння в арсен-селенових стеклахБалицька, В.; Шпотюк, О.
Article2014Релаксаційна динаміка квазіодновимірної моделі ІзінгаЗачек, І. Р.
Other2014Титульний аркуш до Вісника «Електроніка»-
Other2014Зміст до Вісника «Електроніка»-
Article2014Визначення оптичної однорідності монокристалів LiNbO3 для виготовлення активних елементів оптоелектронних пристроївСугак, Д. Ю.
Article2014Термодинамічні функції електронного газу у сильноанізотропних напівпровідниках із різними моделями електронного спектра. Квазікласичний газТовстюк, К. К.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19