Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/255
Tytuł: Суть та види ризиків у планування діяльності машинобудівного підприємства
Authors: Беднарська О. Р.
Cytat: Беднарська О. Р. Суть та види ризиків у планування діяльності машинобудівного підприємства / О. Р. Беднарська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 8–15. – Бібліографія: 23 назви.
Data wydania: 2007
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Запропоновано удосконалене визначення поняття “ризик”. Досліджено, як ризик впливає на планування діяльності машинобудівних підприємств. Виділено позитивний та негативний вплив ризику на планування. Автором розроблена класифікація ризиків, яку доцільно використовувати у плануванні діяльності машинобудівних підприємств. It was proposed the enhanced meaning of economic category – “risk”. Also it was researched the risk influence at machine-building planning activity of enterprise. Author underlined advantages and disadvantages of risk factor influence at planning process. The risk classification that can be used in planning process of machine-building enterprises was elaborated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/255
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №606

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
02.pdf202,33 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi