Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25449
Title: Титульний аркуш до «Геодинаміка» № 1 (16)
Bibliographic description (Ukraine): Геодинаміка : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Львівське астрономо-геодезичне товариство ; головний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 1 (16). – 170 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів. – Текст українською, російською, англійською.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25449
Content type: Other
Appears in Collections:Геодинаміка. – 2014. – №1(16)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-title.pdf145,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.