Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Rezultaty 1-100 z 497.
Pozycje polecane:
PreviewTypData wydaniaTytułAutor(zy)
Article2012Дослідження методів високошвидкісного передавання даних у сучасних волоконно-оптичних системахГорбатий, І. В.
Article2012Вплив параметрів керуючих імпульсів на стабільність роботи джозефсонівських елементів логіки “НЕ”Тиханський, М. В.; Крисько, Р. Р.
Other2012Зміст до Вісника "Електроніка"-
Article2009Роль поверхні у процесі перезарядження Yb2+ ® Yb3+ у монокристалічних епітаксійних шарах Yb:Y3Al5O12Мартинюк, Н. В.; Бурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Сиворотка, І. І.; Бьоргер, А.; Беккер, К. Д.
Article2012Cтруктурна поведінка твердих розчинів у системі PrCoO3-PrFeO3Харко, О. В.; Василечко, Л. О.
Article2012Електронний енергетичний спектр кремнію з урахуванням квазічастинкових поправокCиротюк, С. В.
Article2012Трансформація нестаціонарних станів спінової підсистеми напівмагнітного напівпровідника в гріючих електричних поляхМислюк, О. М.; Чупира, С. М.; Грушка, О. Г.; Білічук, С. В.
Article2012Термодинамічні функції квазікласичного газу електронів у сильноанізотропних напівпровідникахТовстюк, К. К.; Гордон, Д. І.; Саган, І. І.; Цегольник, І. З.
Article2012Вплив локальних міжелектронних кореляцій на значення розрахованих зонних енергій у кристалі GaNШвед, В. М.
Article2012Молекулярне розпізнавання і термодинамічні особливості Li+ - інтеркаляційного струмоутворення у супрамолекулярних ансамблях ієрархічної архітектури МСМ-41<сrown>Матулка, Д. В.; Григорчак, І. І.; Лукіянець, Б. А.
Article2012Властивості тонких плівок AgSbSe2 для термоелектричних перетворювачівРудий, О. І.; Курило, І. В.; Лопатинський, І. Є.; Фружинський, М. С.; Вірт, І. С.
Article2012Вплив градієнтного магнітного поля на розподіл MN у твердих розчинах Ge1-x-ySnxMnyTe, вирощених методом БріджменаСлинько, Є. І.; Водоп’янов, В. М.; Бахтінов, А. П.; Іванов, В. І.; Слинько, В. Є.; Dobrowolski, W.; Domukhowski, V.
Article2012Деградаційні процеси в температурно-чутливих товстоплівкових структурахКлим, Г. І.; Балицька, В. О.; Гадзаман, І. В.; Шпотюк, О. Й.
Article2012Радіаційна модифікація як спосіб стабілізації параметрів In-вмісних напівпровідникових матеріалівБольшакова, І. А.; Кость, Я. Я.; Макідо, О. Ю.; Штабалюк, А. П.; Шуригін, Ф. М.
Article2012Халькогенідні стекла для високонадійних сенсорів температуриЧалий, Д.; Шпотюк, М.
Other2012Титульний аркуш до Вісника "Електроніка"-
Article2012Концентраційно- та термічно-індуковані фазові перетворення в системі NdAlO3-EuAlO3Огонь, Н. А.; Івашків, Н.; Василечко, Л. О.
Article2012Дослідження енергоефективності імпульсних режимів функціонування гальваномагнітних сенсорних пристроївГотра, З. Ю.; Голяка, Р. Л.; Годинюк, І. М; Марусенкова, Т. А.; Ільканич, В. Ю.
Article2012Електромагнітне збудження імпедансних структур з N-кратною періодичністюГоблик, В. В.
Article2012Магнітні властивості плівок ZnMeO (Me = Cr, Co), отриманих методом імпульсного лазерного осадженняВірт, І. С.; Павловський, Ю. В.; Цмоць, В. М.,; Курило, І. В.; Рудий, І. О.; Лопатинський, І. Є.; Фружинський, М. С.
Article2012Фотопружність кристалів фосфіду галіюМицик, Б. Г.; Кость, Я. П.; Дем’янишин, Н. М.
Article2012Електропровідність та магнетоопір ниткоподібних кристалів кремніюДружинін, А. О.; Островський, І. П.; Ховерко, Ю. М.; Корецький, Р. М.; Яцухненко, С. Ю.
Article2012Дослідження нанорозмірних плівок фталоціаніну нікелю (NIPC) для елементів пам’ятіГотра, З. Ю.; Волинюк, Д. Ю.; Костів, Н. В.; Шпатар, П. М.
Article2012Технологія отримання мікрокристалів твердого розчину GaAs-InAs з парової фазиСтецко, Р. М.
Article2012Визначення температури інверсії типу провідності в епітаксійних шарах InAs, отриманих РФЕ з індієвих розплавів, легованих кремніємВаків, М. М.; Круковський, Р. С.
Article2011Моделювання фізико-хімічних процесів росту кристалів твердого розчину InAs-GaAsБольшакова, І. А.; Кость, Я. Я.; Макідо, О. Ю.; Стецко, Р. М.; Швець, О. В.; Шуригін, Ф. М.
Article2000Ефект п’єзо-зеєбека в кремнії р-типуДружинін, А. О.; Мар’ямова, І. Й.; Панков, Ю. М.; Ховерко, Ю. М.
-2000Зміст до до Вісника "Електроніка"-
Article2011Структурні та оптичні властивості тонких плівок ZnO ТА ZnMnOКурило, І. В.; Рудий, І. О.; Лопатинський, І. Є.; Фружинський, М. С.; Вірт, І. С.; Потера, П.; Лука, Г.
Article2011Моделювання процесів взаємодії випромінювання з середовищами з врахуванням поглинання та розсіянняДемкович, І. В.; Петровська, Г. А.; Олешкевич, В. П.; Бобицький, Я. В.
Article2011Резонансні рівні потенційної ями, утвореної прямокутними бар’єрами скінченної висотиФітьо, В. М.
Article2011Низькотемпературна рідиннофазна епітаксія p-Si шарів в складі p-i-n Si високовольтних структурВаків, М. М.; Круковський, С. І.; Тимчишин, В. Р.
-2000Титульний аркуш до Вісника "Електроніка"-
Article2004Ефекти екранування в легованих кристалахБуджак, Я. С.
Article2009Стабілізація параметрів МОН-структур при гетеруванні дефектів кремнієвої підкладки цинкомЛогуш, О. І.; Павлиш, В. А.
Article2004Електронні та діркові стани у напруженій квантовій точціДаньків, О. О.; Пелещак, Р. М.
Article2011Структурна модифікація бінарних as-базованих халькогенідних склуватих напівпровідниківШпотюк, М. В.; Шпотюк, О. Й.
Article2011Оптичні властивості ізовалентно-заміщених шарів селеніду кадміюМахній, В. П.; Мельник, В. В.; Сльотов, М. М.; Ткаченко, І. В.
Article2012Оптимізація квазітрирівневих тулієвих мікролазерів неперервного режиму роботиБурий, О. А.; Убізський, С. Б.
Article2013Mагнітні властивості ансамблю наночастинок маґгеміту, покритих функціональною полімерною оболонкоюДемченко, П.; Мітіна, Н.; Заіченко, A.; Неделько, Н.; Левінська, С.; Славська-Ванєвська, А.; Длужевський, П.; Білська, M.; Убізський, C.
Article2010Розподіл домішок перехідних і рідкісноземельних елементів у зливках твердих розчинів на основі A4B6, вирощених методом БріджменаСлинько, В. Є.; Dobrowolski, W.
Article2010Розрахунок і оптимізація параметрів вгнутої голографічної ґратки для спектрального мульти/демультиплексораБартків, Л. В.
Article2010Вплив іонного травлення на дефектну структуру поверхневих шарів CdxHg1-xTeМудрий, Р. Я.
Article2013Модель поведінки програмно-апаратних електронних системОзірковський, Л. Д.; Панський, Т. І.
Article2010Передбачення поведінки кристалічних структур твердих розчинів R1-xR'xALO3Басюк, Т. В.; Василечко, Л. О.
Article2010Резонанс поверхневих плазмонів та хвилеводних мод у призових структурахФітьо, В. М.; Яремчук, І. Я.; Ромах, В. В.; Бобицький, Я. В.
Article2010Лазерні поляризатори на основі призм прямого зоруНестриженко, Ю. А.
Article2010Ефекти монолітизації структури термочутливої кераміки CU0.1NI0.8CO0.2MN1.9O4Клим, Г. І.
Article2010Експериментальне дослідження фазових рівноваг в системі Bi-InAsВаків, М. М.; Круковський, С. І.; Круковський, Р. С.
Article2013Властивості віскерів твердого розчину GaxIn1-xAs, вирощених методом хімічних транспортних реакцій з газової фазиБольшакова, І. А.; Кость, Я. Я.; Макідо, О. Ю.; Стецко, Р. М.; Шуригін, Ф. М.
Article2013Віскери напівпровідникових матеріалів як результат конкуруючого росту нановіскерівБольшакова, І. А.; Заячук, Д. М.; Кость, Я. Я.; Макідо, О. Ю.; Серкіз, Р. Я.; Стецко, Р. М.; Шуригін, Ф. М.
Other2013Титульний аркуш до Вісника "Електроніка"-
Article2013Механізми формування оберненого струму в фоточутливих структурах Au/CdTe:OГерман, І. І.; Махній, В. П.; Черних, О. І.
Article2009Метод та пристрій для здійснення амплітудної модуляції багатьох складовихГорбатий, І. В.
Article2013Розчинність Cr у катіонній підгратці Ge1-xCrxTe та Ge1-x-yCrxEuyTeСлинько, Є. І.; Слинько, В. Є.; Добровольський, В.; Кіланський, Л.; Домуховський, В.
Article2013Кристалічна структура та температурна поведінка твердих розчинів у системах NdAlO3-RAlO3 та SmAlO3-RAlO3Огонь, Н. А.; Василечко, Л. О.
Article2013Збудження об’ємних акустичних хвиль зустрічно-штирковим перетворювачем у кристалахВинник, Д. М.; Решотка, О. Г.; Сугак, Д. Ю.; Ваків, М. М.
Article2013Аномальне термічне розширення нових змішаних кобальтитів-феритів празеодимуХарко, О. В.; Василечко, Л. О.
Article2013Енергія електронів у наноструктурi Zn0,9Be0,05Mn0,05Se–Zn0,943Be0,057Se–ZnSe– Zn0,943Be0,057Se у магнітному поліТовстюк, К. К.; Заваринський, В. І.; Мантошко, М. С.; Зеленку, М. І.
Article2013Mікропроцесорна система для біосенсорного визначення формальдегідуВус, Б. С.
Article2013Aналіз ефективності придушення електромагнітних завад у холлівських сенсорних пристрояхГотра, З. Ю.; Голяка, Р. Л.; Ільканич, В. Ю.; Марусенкова, Т. А.
Article2010Структура та електропровідність спресованих матеріалів на основі оксиду цинкуКурило, І. В.; Лопатинський, І. Є.; Рудий, І. О.; Фружинський, М. С.; Фадєєв, С. В.; Вірт, І. С.; Гадзаман, І. В.
Article2013Трансформація імпедансу як спосіб реалізації активних фільтрів на FBARЗазерін, А. І.; Орлов, А.Т.; Богдан, О. В.
Article2013Отримання слабколегованих кремнієм товстих шарів I-GaAs методом рідинно-фазної епітаксіїВаків, М. М.; Круковський, С. І.; Тимчишин, В. Р.
Article2013Вплив надстехіометричних компонент на електричні та люмінесцентні властивості шарів ZnSe:MnКінзерська, О. В.; Махній, В. П.; Погребенник, В. Д.; Пашук, А. В.
Article2013Вплив ізовалентної домішки Са на властивості ІІ-VI сполукСльотов, М. М.; Герман, І. І.; Сльотов, О. М.
Article2010Поведінка рідкісноземельної домішки Eu у монокристалах PbTe, вирощених із розплаву методом БріджменаЗаячук, Д. М.; Микитюк, В. І.; Пашук, А. В.; Шлемкевич, В. В.; Швець, О.
Article2010Технологія отримання віскерів GaAs у відкритому проточному реакторіБольшакова, І. А.; Заячук, Д. М.; Кость, Я. Я.; Макідо, О. Ю.; Шуригін, Ф. М.
Article2010Кутова стабільність максимумів вказівних поверхонь фізичних ефектів, індукованих зовнішніми полямиКушнір, О. С.; Юркевич, О. В.; Андрущак, А. С.
Article2013Eлектричні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал-діелектрикДружинін, А. О.; Островський, І. П.; Ховерко, Ю. М.; Корецький, Р. М.; Яцухненко, С. Ю.
Article2010Статична фотопружність тетрагональних кристалів за різницею ходуКость, Я. П.; Андрущак, А. С.; Мицик, Б. Г.
Article2010Особливості радіаційно-індукованого фізичного старіння сульфідних та селенідних сіткових стеколШпотюк, М. В.; Головчак, Р. Я.
Article2013Mагнетофононний резонанс у ниткоподібних кристалах германіюДружинін, А. О.; Островський, І. П.; Лях-Кагуй, Н. С.; Вуйцик, А. М.
Article2013Вплив технологічних параметрів гідротермального методу на формування стрижневих наноструктур ZnOОрлов, А. Т.; Ульянова, В. О.; Богдан, О. В.
Article2013Кінетичні властивості напівпровідникових кристалів з ізотропними законами дисперсіїБуджак, Я. С.
Article2013Утворення кристалічних фаз на початкових етапах термічного оксидування твердого розчину Pb1-xSnxTeФадєєв, С. В.; Берченко, М. М.
Article2013Oсобливості впливу магнію на електрофізичні властивості шарів арсеніду індію, отримуваних методом РФЕВаків, М. М.; Круковський, Р. С.
Other2013Зміст до Вісника "Електроніка"-
Article2010Нові кобальтити РЗЕ із структурою перовськітуМякуш, О. Я.; Березовець, В. В.; Сенишин, А. Т.; Василечко, Л. О.
Article2013Вплив розчинених газів на люмінесценцію водиБордун, І. М.; Пташник, В. В.
Article2010Динаміка політипів в кристалах GaSe та InSeЛастівка, Г. І.; Хандожко, О. Г.; Ковалюк, З. Д.
Article2013Процеси перезарядження йонів Yb2+ ® Yb3+ в епітаксійних плівках Yb:Y3Al5O12 під час високотемпературних відпалівМартинюк, Н. В.; Бурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Сиворотка, І. І.
Article2010Взаємозв’язок феромодуляційного ефекту з симетрією магнітної анізотропії у разі маятникоподібного перемагнічування магнітної плівкиУбізський, С. Б.; Павлик, Л. П.
Article2010Теплові процеси в мікролазері неперервного режиму роботи на кристалі YAG:Nd та їх вплив на параметри лазерного випромінюванняБурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Сугак, Д. Ю.
Article2010Органічні напівпровідникові структури OLED на основі Alq3 З транспортним шаром NiPcГотра, З. Ю.; Волинюк, Д. Ю.; Возняк, Л. Ю.; Костів, Н. В.
Article2010Вплив опромінення високоенергетичними нейтронами та електронами на плівкові сенсори магнітного поляБольшакова, І. А.; Єрашок, В. Е.; Макідо, О. Ю.; Марусенков, А. В.; Шуригін, Ф. М.
Article2010Закономірності окиснення твердого розчину Pb0,8Sn0,2TeБерченко, М. М.; Фадєєв, С. В.; Нікіфоров, О. Ю.
Article2010Вплив металічних наночастинок Ag на електрооптичні властивості рідкокристалічних матеріалівМикитюк, З. М.; Фечан, А. В.; Сушинський, О. Є.; Ясиновська, О. Й.; Коцун, В. І.; Левенець, В. В.; Заіченко, О. С.; Шевчук, О. М.
Article2010Моделювання руху феромагнітної мікрочастинки в потоці рідини під дією швидко осцилюючого магнітного поляГоробець, О. Ю.; Потьомкін, М. М.
Article2010Люмінесценція дифузійних шарів селеніду цинку, легованих 3D-елементамиГорлей, В. В.; Кінзерська, О. В.; Махній, В. П.
Article2010До питання про транспорт носіїв струму в кристалах селенистого свинцюБуджак, Я. С.; Зуб, О. В.
Article2010Методика вимірювання поглинання ультразвукових хвиль в сильно поглинаючих середовищахМокрий, О. М.
Article2010Дослідження інформаційної ефективності амплітудної модуляції багатьох складовихГорбатий, І. В.
Article2010Електронні властивості алмазу з домішкою нікелюCиротюк, С. В.; Швед, В. М.
Article2009Формування буферних шарів GaAs для нарощування квантових точок методом низькотемпературної рідинно-фазної епітаксії.Заячук, Д. М.; Круковський, С. І.; Михащук, Ю. С.
Article2009Принципи електротеплового моделювання електронних схем з динамічним саморозігрівом елементівГотра, З. Ю.; Голяка, Р. Л.; Павлов, С. В.; Куленко, С. С.
Article2009Питомі втрати потужності газового розряду та ефективність збудження ексиплексних молекул суміші Ar-Kr-Xe-Cl2Чигінь, В.; Горун, П.
Article2009Просторовий розподіл електроіндукованих змін оптичного шляху в кристалах LiNbO3:MgOЮркевич, О. В.; Сольський, І. М.; Андрущак, А. С.
Article2009Розподіл поля діелектричної пластини зі складним профілем зміни діелектричної проникностіГоблик, В. В.; Павлиш, В. А.; Ничай, І. В.
Article2009Інтерферометрична установка для визначення показника заломлення плоскопаралельних пластин в діапазонах мм-субм довжин хвиль. Апробація на прикладі оптичного скла і кристалів кварцу, сапфіру та евлітинуАндрущак, Н. A.; Сиротинський, О. І.
Rezultaty 1-100 z 497.