Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25214
Title: Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання
Other Titles: Principles formation of paradigm of management and worldview and personal-possesive growing
Authors: Ситник, Й. С.
Bibliographic description (Ukraine): Ситник Й. С. Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання / Й. С. Ситник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 778 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 196-205. – Бібліографія: 21 назва.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: парадигма менеджменту
економіка знань
носії інтелекту
інтелектуальний капітал
інтелектуалізація систем менеджменту
трансформація
management paradigm
knowledge economy
media intelligence
intellectual capital
intellectualization of the management systems
transformation
Abstract: Викладено результати досліджень формування новітньої парадигми менеджменту. Розглянуто інтерпретацію термінів “парадигма менеджменту”, “криза управління”, “гнучкість менеджменту”, “інтелектуальна діяльність”, визначено чинники вітчизняної специфіки менеджменту та етапи еволюції основних концепцій в управлінні. Запропоновано підхід до формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання на засадах інтелектуалізації систем менеджменту підприємства. Здійснено класифікацію ключових принципів формування парадигм менеджменту. This paper presents the results of studies forming the modern paradigm of management. The interpretation of terms paradigm management, crisis management, flexibility, management, intellectual activity, domestic factors determined the specific management and stages of evolution of the basic concepts in management. The approach to formation paradigm of management AND worldview and personal-possessive growing on the basis of intellectualization of the systems of management of enterprise. Classification of the key principles of forming paradigms of management.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25214
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №778

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29-196-205.pdfОсновна стаття789,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.