Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25178
Tytuł: Концептуальні засади розвитку доступного житла на прикладі Львівської області
Inne tytuły: Conceptual framework for affordable housing in the example of Lviv region
Authors: Пшик-Ковальська, О. О.
Розман, Т. І.
Cytat: Пшик-Ковальська О. О. Концептуальні засади розвитку доступного житла на прикладі Львівської області / О. О. Пшик-Ковальська, Т. І. Розман // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108–115. – Бібліографія: 14 назв.
Data wydania: 2014
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: департамент формування
забезпечення та розвитку доступного житла доступне житло
інвестиції
критерії ідентифікації доступного житла
напрями розвитку доступного житла
Department of formation
maintenance and development of affordable housing; affordable housing
investment
criteria to identify affordable housing
affordable housing development areas
Abstract: Сформовано напрями розвитку доступного житла та розроблено теоретичні та прикладні засади функціонування департаменту формування, забезпечення та розвитку доступного житла. Для визначення основних напрямів розвитку доступного житла проаналізовано сучасний стан ринку житлового будівництва. У межах проведеного дослідження визначено основні функції суб’єктів розвитку доступного житла та визначено категорії громадян, які можуть претендувати на доступне житло. Встановлено, що основними суб’єктами розвитку доступного житла є юридичні особи (інвестори, банки, будівельні організації, кредитні спілки тощо), фізичні особи (як інвестори та споживачі) та держава, як контролюючий та розподільний центр у формі Обласного департаменту формування, забезпечення та розвитку доступно житла. Стверджено, що низький рівень забезпечення житлом населення є найгострішою проблемою в країні і її вирішення не може пройти без активної участі держави. Зважаючи на це, запропоновано створення Обласного департаменту формування, забезпечення та розвитку доступного житла, та визначено чіткі функції суб’єктів розвитку такого типу житла. Усі розробки скеровано для покращення функціонування та підвищення зацікавленості будівельних організацій, інвесторів, комерційних структур реалізовувати підприємницьку діяльність у сфері доступного житлового будівництва. Considering that the formation of the market of affordable housing is a key issue towards socio-economic development, the development of this type of housing will solve most social problems. In this article, the following main objectives: to form a single center support and development of affordable housing, and to identify clear functions of the development of such housing. The results of the study are: shaped areas of affordable housing and developed the theoretical and practical principles of operation of formation Department for, maintenance and development of affordable housing. Analyzed the condition of residential building.to define the main directions of affordable housing development. As part of the study indicate the main key for business functions of affordable housing and defined categories of people who qualify for affordable housing. It was established that the main subject of affordable housing are legal entities (investors, banks, construction companies, credit unions, etc.), individuals (investors and consumers) and the state as a controlling and servo centre in the form of the Regional Department of the formation, support and development of affordable housing
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25178
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – №790

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
17-108-115.pdf151,42 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi