Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25171
Title: Оцінка привабливості сегментів ринку та видів продукції під час формування експортного портфеля машинобудівного підприємства
Other Titles: Evaluating the attractiveness of market segments and commodity types to create an export portfolio for a mechanical engineering enterprise
Authors: Осадчук, А. І.
Bibliographic description (Ukraine): Осадчук А. І. Оцінка привабливості сегментів ринку та видів продукції під час формування експортного портфеля машинобудівного підприємства / А. І. Осадчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 48–56. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: експорт
конкурентоспроможність
машинобудівне підприємство
експортний портфель
ємність ринку
export
competitiveness
mechanical engineering enterprise
export portfolio
market capacity
Abstract: Визначено склад обмежень та вимог щодо формування експортного портфеля підприємства. Узагальнено та проведено порівняльну оцінку методичних підходів щодо визначення ємності зарубіжного ринку під час формування експортного портфеля підприємства, в межах чого наголошено на необхідності урахування суттєвих різниць у господарських операціях на різних зарубіжних цільових ринках, а також особливостей, притаманних обґрунтуванню стратегічних і поточних рішень маркетингового, фінансово-економічного, виробничо-технологічного, ресурсного характеру відповідно до різних варіантів формування товарного асортименту підприємства, склад критеріїв сегментації потрібно доповнити такими критеріями: ємність ринку (наявна та перспективна); тривалість освоєння і обсяги необхідних для цього витрат; особливі вимоги до іміджу підприємства; транспортні та інфраструктурні можливості для збуту; торгові та митні обмеження; державне регулювання господарських операцій; вимоги до якості товарів і процесів; доступність каналів реклами та маркетингових комунікацій; соціокультурні відмінності між різними групами споживачів. Розроблено та обґрунтовано систему показників оцінки привабливості сегментів ринку та видів продукції (товарів, послуг) для забезпечення конкурентоспроможності підприємства під час формування експортного портфеля, а саме частка ринку, прибутковість (збиток) після продажного обслуговування, індекс якості комплексного продукту, середня вартість на ринку і співвідношення цін компанії коефіцієнт фінансування продаж та інші. Запропоновано підходи щодо розрахунку узагальнюючого показника привабливості сегментів ринку та видів продукції під час формування експортного портфеля машинобудівного підприємства. The purpose of this research is analysis and establishment of the performance indicators for the evaluation of market segments’ and products’ (goods and services) attractiveness to ensure the competitiveness of enterprises in the formation of the export portfolio is determined. To achieve this goal, the following work methods and techniques of research were used: theoretical synthesis, the system analysis – for a comparative approach and identifying characteristics of foreign market’s capacity, analysis and synthesis approach, expert judgment approach – to study scorecard attractiveness rating structure of market segments and products in the creation of the export portfolio; taxonomic approach – to calculate a general attractiveness evaluation measure, graphic – for a visual image and schematic representation of the theoretical material dissertation research. Composition of limitations and requirements are certain in relation in creation of export portfolio for a mechanical engineering enterprise. Generalized and the comparative estimation approaches were conducted in relation of foreign market’s capacity evaluation for creating portfolio for the enterprise export. The market attractiveness and segment products types (commodities, services) system of the estimation indexes is working out to providing enterprise competitiveness analysis at forming export portfolio. The approach in relation to the calculation of summarizing index of market attractiveness and products types segments at creating export portfolio of mechanical engineering enterprise is offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25171
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – №790

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-48-56.pdf168,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.