Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25109
Title: Methods of creation of historical situation plan сoncentration camp “Stalag-328” (Citadel) in Lviv (Ukraine) on the base archival aerial image
Other Titles: Методика створення історичного ситуаційного плану концентраційного табору “Stalag-328” (Цитадель) у Львові на основі архівних аерознімків
Методика создания исторического ситуационного плана концентрационного лагеря “Stalag – 328” (Цитадель) во Львове на основании архивных аэроснимков
Authors: Chetverikov, B.
Babiy, L.
Bibliographic description (Ukraine): Chetverikov В. Methods of creation of historical situation plan сoncentration camp “Stalag-328” (Citadel) in Lviv (Ukraine) on the base archival aerial image / B. Chetverikov, L. Babiy // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 2 (28). – С. 71–73. – Bibliography: 5 titles.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: GIS
aerial image
situation plan
concentration camp
vectorial layer
accuracy of binding
Abstract: It so happened that with the development of digital technology GIS tools can be used to display the historical situations on modern materials. One of the important historical sites of that time is the notorious concentration camp “Stalag-328”, situated at the Citadel in Lviv. The aim of this work is the interpretation of fragment archival aerial image of Lviv during the World War II, which made by the Nazis in 1944, and compatible processing of contemporary space image, and archival aerial image using GIS tool. Розвиток цифрових технологій дає змогу використати ГІС-інструментарій для відображення історичної ситуації на сучасних картографічних матеріалах. Однією з важливих історичних пам’яток є концтабір “Шталаг -328”, розташований на Цитаделі у м. Львові. В роботі інтерпретовано фрагмент архівного аерознімка м. Львова часів Другої світової війни, який отримано в 1944 р., і сумісно опрацьовано сучасне космічне зображення й архівні аерозображення за допомогою інструментарію ГІС. Сформовано план концентраційного табору з позначеними місцями розстрілів та масових поховань військовополонених. Развитие цифровых технологий позволяет использовать ГИС-инструментарий для отображения ситуации на современных картографических материалах. Одним из важных исторических памятников является концлагерь “Шталаг-328”, расположенный на Цитадели во Львове. В работе интерпретировано фрагмент архивного аэроснимка г. Львова времён Второй мировой войны, который получен в 1944 г., совместно обработано современное космическое изображение и архивные аэроизображения с помощью инструментария ГИС. Получен план концентрационного лагеря с обозначенными местами расстрелов и массовых захоронений военнопленных.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25109
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2014. – Випуск 2(28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-71-73.pdf934,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.