Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25098
Tytuł: Порівняння одного класу гармонічних та кульових функцій при представленні потенціалу планети
Inne tytuły: Сравнение одного класса гармонических и шаровидных функций при представлении потенциала планеты
Comparison of a class of harmonic and spherical functions in the representation of the planets potential
Authors: Черняга, П.
Фис, М.
Голубінка, Ю.
Юрків, М.
Cytat: Порівняння одного класу гармонічних та кульових функцій при представленні потенціалу планети / П. Черняга, М. Фис, Ю. Голубінка, М. Юрків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 2 (28). – С. 19–23. – Бібліографія: 4 назви.
Data wydania: 2014
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: потенціал
гармонічна функція
кульова функція
Abstract: Розглянено один клас гармонічних в еліпсоїді функцій. Досліджено можливість представлення потенціалу еліпсоїда за їх допомогою за допомогою порівняння з розкладом за кульовими функціями. Для сферичної планети доведено еквівалентність двох класів гармонічних функцій: об’ємних інтегралів та кульових функцій. Рассмотрен один класс гармонических в эллипсоиде функций. Исследована возможность представления потенциала эллипсоида с их помощью путем сравнения с разложением по шаровидным функциям. Для сферической планеты доказана эквивалентность двух классов гармонических функций: объемных интегралов и шаровидных функций. One class of harmonic functions in the ellipsoid has been considered. The possibility of representation of the potential of an ellipsoid using them is investigated by comparison with the expansion on spherical functions. For a spherical planet it has been proved the equivalence of two classes of harmonic functions: the volumetric integrals and the spherical functions.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25098
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2014. – Випуск 2(28)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
5-19-23.pdf224,32 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi