Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24826
Title: Гібридна класифікація лісів за космічними знімками високого розрізнення
Authors: Бурштинська, Х.
Поліщук, Б.
Фіковська, О.
Bibliographic description (Ukraine): Бурштинська Х. Гібридна класифікація лісів за космічними знімками високого розрізнення / Х. Бурштинська, Б. Поліщук, О. Фіковська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 1 (27). – С. 86–93. – Бібліографія: 16 назв.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: дистанційне зондування Землі
космічний знімок
моніторинг лісів
контрольована класифікація
неконтрольована класифікація
еталон
метод максимальної вірогідності
метод Махаланобіса
метод мінімальної відстані
Abstract: Подано методику гібридної класифікації, яка ґрунтується на визначенні оптимальної кількості класів з використанням неконтрольованої класифікації та подальшим опрацюванням зображень способами контрольованої класифікації. Запропоновано критерій визначення оптимальної кількості класів. Для дослідження ефективності ідентифікації типів лісів Прикарпатського регіону використано космічний знімок із супутника Ikonos. Проаналізовано вплив на точність ідентифікації лісів навчальних вибірок різних розмірів і методів класифікації: максимальної вірогідності, Махалонобіса, мінімальної відстані.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24826
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2014. – Випуск 1(27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-86-93.pdf748,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.