Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24791
Title: До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный
Authors: Южакова, Олена
Bibliographic description (Ukraine): Южакова О. До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный / Олена Южакова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 791 : Проблеми української термінології. – С. 36–42. – Бібліографія: 20 назв.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: українська мова
російська мова
переклад
варіант
прикметник- композит
сема
семний склад
термінна одиниця
Ukrainian language
Russian language
translation
variant
composite adjective
seme
seme structure
term unit
Abstract: У статті зроблено спробу виявити семантичні особливості російських прикметників-композитів з опорними компонентами -подобный, -видный, -образный та їхніхеквівалентів – українських прикметників, об’єднаних семою подібності. З цією метою прикметники поділено на угруповання, встановлено кількість варіантів в кожному з них, розглянено способи творення та висвітлено низку питань, пов’язаних із семантичним складом українських та російських номінацій. The articles aims at revealing seme peculiarities of the Russian composite adjectives with the basic components -подобный, -видный and -образный and their equivalents among Ukrainian adjectives united by the seme of affinity. For this purpose the adjectives are arranged in groups with the number of variants established in each of them. The articles considers the ways of adjective formation and deals with a number of issues connected with the semantic structure of Ukrainian and Russian nominations.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24791
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми української термінології. – 2014. – №791

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-36-42.pdf228,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.