Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-68 of 68 (Search time: 0.033 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2014Соціальні детермінанти правового впливуНастасяк, І.
Article2014Правовий газетний дискурс: ознаки, функції, підвидиКость, С.
Article2014Т. Г. Шевченко та репресивно-каральний апарат царської РосіїОстапенко, О. І.; Ряшко, В. І.
Article2014Нігілізм як антипод правової культури та деформації правосвідомостіРяшко, В.; Ряшко, О.
Article2014Правова природа договорів, які опосередковують здійснення іноземних інвестиційБліхар, М.
Article2014Правова культура як важливий елемент правової системи УкраїниПопадинець, Г.
Article2014Раціональна формалізація права: теоретичний аналіз та практичний вимірРадейко, Р. І.
Article2014Т. Г. Шевченко – полум’яний борець за права і свободи людини (до 200-річчя з дня народження)Ряшко, О. В.; Ряшко, В. І.
Article2014Історія становлення поняття “правового менталітету”Коваль, І. М.
Article2016Проблема методологічної демаркації праваГарасимів, Т. З.; Базарник, Б. І.
Article2016Природно-правовий аналіз права та звичаюГаламай, О. З.
Article2015Засади виборчого процесу в Україні: конституційно-правовий аспектКовальчук, О. Б.
Article2015Історичні наукові школи доктрини прав людини в парадигмі публічно-владних відносинЖаровська, І. М.
Article2015Юридичні методи формування правової свідомостіМуж, В. В.; Гарасимів, Т. З.
Article2015Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок із правомЯрмол, Л. В.; Вандьо, С.
Article2015Основні інститути громадянського суспільства та правової держави: засади взаємодіїГарасимів, Т. З.; Дашо, Т. Ю.
Article2015Кант: війна і мир. Важкий шлях до вічного мируОстапенко, О. І.; Ряшко, В. І.
Article2016Некаторыя асаблівасці развіцця юрыдычнай навукі і адукацыі Беларусі ў міжваенны перыядСаракавік, І. А.
Article2016Сучасна теорія держави і права: традиційність та новаторство підходівЖаровська, І. М.
Article2016Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формуванняКупчак, М. Я.; Саміло, А. В.; Шишко, В. В.
Article2016Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової наукиЖаровська, І.
Article2016Методологія дослідження як наукове пізнанняКельман, М.; Коваль, І.
Article2016Філософська концепція праваГарасимів, Т. З.; Матвійчук, І. Л.
Article2016Юридичні конструкції як елементюридичної діяльностіКельман, М. С.
Article2016Свобідна воля людини в умовах глобалізації суспільства (природно-правовий аспект)Романова, А. С.
Article2015Методологія осмислення соціальної відповідальностіБогуцька, Н. М.
Article2016Опора судового розсудуРожко, В. В.
Article2016Правосвідомість: теоретичні аспекти поняттяМуж, В. В.
Article2015Ціннісні орієнтації та правосвідомість у механізмі злочинної поведінки посадових осібСловська, І. Є.
Article2015Розбудова громадянського суспільства в Україні: державно-владний підхідГарасимів, Т. З.
Article2016Позитивна правова активність людини у природно-правовому просторіРоманова, А. С.
Article2014Теоретико-правовий аналіз інноваційних проявів феноменів держави і права в умовах інформаційного суспільстваСірант, М. М.
Article2015Захист прав і свобод людини та громадянина на етапі формування громадянського суспільстваДашо, Т. Ю.
Article2015Правові засади взаємодії органів внутрішніх справ та інститутів громадянського суспільстваГарасимів, Т. З.; Дашо, Т. Ю.
Article2015Наука і методологія як визначний самостійний напрям юридичної наукиКельман, М. С.
Article2015Сучасні методологічні уявлення про розмаїття правової проблематикиКельман, М. С.
Article2015Державне суспільство в природно-правовому просторіРоманова, А. С.
Article2015Громадянське суспільство як форма вираження колективної правосвідомостіМуж, В. В.
Article2014Морально-феноменологічна сутність праваРоманова, А. С.
Article2014Особливості документального оформлення повноважень адвоката і вдосконалення у межах чинного законодавстваМарчук, В. І.
Article2014Особливості формалізації права як стадії правотворчого процесуРадейко, Р. І.
Article2014Правові проблеми державотворення у сучасних українських трансформаційних реаліяхЮськів, Н. В.
Article2014Проблеми війни і миру у “філософії права” Г. В. Ф. ГеґеляРяшко, О. В.; Ряшко, В. І.
Article2014Гносеологія юридичної методологіїКельман, М. С.
Article2016Концепт права: філософський світоглядГарасимів, Т. З.; Мартинюк, Н. В.
Article2015Кримінально-правове регулювання покарання у вигляді штрафу потребує вдосконаленняМарисюк, К. Б.
Article2015Правова свідомість як мотив правомірної поведінкиМуж, В. В.
Article2015Природно-правові аспекти угляду у використанні звичаю в правіГаламай, О. З.
Article2015Юридичне моделювання правової свідомості у контексті юридичної доктриниМуж, В. В.; Гарасимів, Т. З.
Article2015Метаантропологія права: абсолютний вимірСливка, С. С.
Article2015Сутнісні властивості людини: природно-правовий підхідРоманова, А. С.
Article2015Справедливість як основа права на справедливий судГрень, Н. М.
Article2016Г. В. Лейбніц – геніальний мислитель західно-європейської науки і культури (до 300-річчя від дня смерті)Паньонко, І.; Ряшко, О.
Article2016Справедливість у філософсько-правовій думці нового часуДобош, З.
Article2016Аксіологічний вимір правової культуриЮрійчук, О.
Article2016Основні етапи формування, становлення і розвитку політико-правових поглядів В’ячеслава Липинського про державу і правоГраб, С. О.
Article2016Захист свободи, незалежності і суверенітету держави в політико-правових концепціях ГегеляРяшко, О. В.; Остапенко, Л. О.
Article2016Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадянського суспільстваПопадинець, Г. О.
Article28-Mar-2017Методологія правознавства як світ організованих форм мислення та діяльності дослідникаКельман, Михайло; Kelman, Mykhaylo; Кельман, Михаил
Article28-Mar-2017Дефініція “громадянське суспільство”: філософсько-правова парадигмаГарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас
Article28-Mar-2017Методологія дослідження правотворчості у правовій державіКельман, Михайло; Kelman, Mykhailo; Кельман, Михаил
Article28-Mar-2017Проблема девіацій у правовій системі соціокультурних змінМартинюк, Наталія; Martynyuk, Natalia; Мартынюк, Наталья
Article28-Mar-2017Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формуванняКупчак, Мар’яна; Саміло, Андрій; Шишко, Валерій; Kupchak, Mariana; Samilo, Andrey; Shyshko, Valery; Купчак, Марьяна; Самило, Андрей; Шишко, Валерий
Article2016Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочинуРоманівка, З.
Article28-Mar-2017Філософсько-правові витоки громадянстваСофінська, Ірина; Sofinska, Iryna; Софинская, Ирина
Article26-Feb-2018Осмислення методологічних підходів у сучасному правознавствіКельман, Михайло; Kelman, Mykhailo; Кельман, Михаил
Article26-Feb-2018Теоретико-правовий аналіз взаємовідносин держави і християнської релігії в «філософії права» гегеляПаньонко, Ігор; Ряшко, Олена; Panonko, Igor; Ryashko, Olena; Паньонко, Игорь; Ряшко, Елена
Article28-Mar-2017Порядок формування, структура та повноваження двопалатного парламенту в УкраїніКовальчук, Олена; Kovalchuk, Olena; Ковальчук, Елена
Results 1-68 of 68 (Search time: 0.033 seconds).
  • previous
  • 1
  • next