Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24426
Title: Взаємозв’язок між організаційною гнучкістю та продуктивністю підприємства
Other Titles: Organizational flexibility and enterprise performance interconnection
Authors: Комаринець, С. О.
Bibliographic description (Ukraine): Комаринець С. О. Взаємозв’язок між організаційною гнучкістю та продуктивністю підприємства / С. О. Комаринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 778 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 60–66. – Бібліографія: 17 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: організаційна гнучкість
продуктивність
загальний критерій продуктивності
локальні критерії продуктивності
комплексний показник продуктивності
organizational flexibility
performance
general criterion of performance
local criteria of performance
complex criterion of performance
Abstract: Взаємозв’язок організаційної гнучкості та продуктивності підприємства проявляється у можливостях суб’єкта господарювання як пристосовуватися до трансформацій середовища, так і впливати на них чи їх спричиняти. У контексті сучасних глобальних тенденцій та технологічних інновацій ідеться про ймовірність різних залежностей між організаційною гнучкістю та продуктивністю підприємства, з метою вивчення яких необхідно, передусім, оцінити рівень продуктивності підприємства. Organizational flexibility and enterprise performance interconnection is reflected in enterprise’s capabilities both to adapt and to affect environment’s transformations. In the context of current global trends and technological innovations different relationships between organizational flexibility and enterprise performance become possible. In order to study different relationships between organizational flexibility and enterprise performance, first, it is important to assess the level of enterprise performance.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24426
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №778

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-60-66.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.