Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24332
Title: Методика бюджетування податків в податковій політиці банку
Authors: Лемішовська, Олеся
Хом’як, Роман
Bibliographic description (Ukraine): Лемішовська О. Методика бюджетування податків в податковій політиці банку / Олеся Лемішовська, Роман Хом’як // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 248–249. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: бюджетування податків
податкова політика банку
методика бюджетування
Abstract: Методика бюджетування податків є необхідною в податковій політиці банку оскільки вона надає можливість: визначення алгоритмів завдань податкового бюджетування, вибору способів і форм надання інформації, формування інформаційного та організаційного забезпечення. Вона повинна розроблятись у відповідності до вимог загального банківського бюджетування з дотриманням регламентів, які структурують цей процес в банку. Процес податкового бюджетування повинен складатися з послідовності етапів: аналітичного, організаційно-підготовчого, оперативного планування бюджету, та етапу виконання бюджету. На аналітичному етапі повинен проводиться аналіз чинного законодавства до початку планового періоду, та впродовж планового періоду відслідковуватись зміни. На основі даних зібраних в аналітичному етапі на організаційно – підготовчому проводиться попереднє формування бюджету. На етапі оперативного планування проводиться формування податкових бюджетів. На етапі виконання за допомогою моніторингу виявляються відхилення, вносяться уточнення чи коригування.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24332
Content type: Article
Appears in Collections:Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85-Lemishovska-248-249.pdf210,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.