Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24331
Title: Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку металургійної продукції України
Authors: Татар, Марина
Bibliographic description (Ukraine): Татар М. Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку металургійної продукції України / Марина Татар // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 52–55. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: вектор розвитку
експорт
конкуренція
конкурентоспроможність
показник
потенціал
металургійна галузь
частка ринку
Abstract: Розглянуто різні визначення поняття конкуренто- спроможності, виділено три основні підходи до трак- тування цієї категорії. Досліджено існуючі у вітчизняній та міжнародній практиці методи аналізу та оцінки конкурен- тоспроможності підприємства, виявлено їх переваги та недоліки. Проаналізовано сучасний стан однієї з головних бюджетоутворюючих галузей економіки України – мета- лургійної галузі, визначено модель ринку, до якої вона належить та частки ринку металургійних підприємств. Запропоновано алгоритм оцінки рівня конкуренції в галузі. Проаналізовано показники оцінки рівня конкуренції на ринку, розраховано індекси Лернера та Херфіндаля-Хирш- мана. Запропонована методика оцінки конкурентоспро- можності металургійних підприємств. Обґрунтовано доцільність аналізу внутрішньої та зовнішньої конкурен- тоспроможності підприємств. Досліджено вплив різних чинників формування конкурентоспроможності на основі побудови регресійної моделі, яка дозволяє найточніше виявити в яких саме чинниках закладені більші резерви підвищення конкурентоспроможності. Також побудовано вектор розвитку конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі України .
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24331
Content type: Article
Appears in Collections:Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-Tatar-52-55.pdf252,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.