Фізико-математичні науки. – 2009. – №643 : [15] Collection home page

Logo

У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – № 643 : Фізико-математичні науки / [відповідальний редактор П. І. Каленюк]. – 120 с. : іл.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2009Кiнетика фотоiнтеркаляцiйного акумулювання сонячної енергiї в електрохiмiчних системах з напiвпровiдниковими електродами групи AIII BVIIващишин, Ф. О.; Бахматюк, Б. П.; Григорчак, I. I.; Волинська, Н. В.
Article2009Glass transition for a hard sphere model fluid from the replica Ornstein-Zernike approach with hypernetted chain closurePizio O.; Duda, Yu.; Pusztai, L.; Sokolowski, S.
Article2009Термодинамiчнi функцiї моделi де Жена в наближеннi самоузгодженого поляКориневський, М.
Article2009Прикрайова фотопровiднiсть шаруватих кристалiв йодистого кадмiюРудка, М.
Article2009Плоска зв'язана динамiчна задача термомеханiки для електропровiдного шару з плоскопаралельними границями за нестацiонарної неоднорiдної електромагнiтної дiїГачкевич, О.; Мусiй, Р.; Стасюк, Г.
Article2009Крайовi задачi для системи квазiдиференцiальних рiвнянь з розподiлами у коефiцiєнтахВласiй, О. О.; Мазуренко, В. В.
Article2009Функцiя Грiна крайової задачi для сингулярного квазiдиференцiального рiвнянняМахней, О. В.
Article2009Метод дискретизацiї в задачах стiйкостi стрижневих систем змiнної жорсткостiТацiй, Р. М.; Ушак, Т. I.
Article2009Фундаментальний розв'язок для iнварiантних елiптичних рiвнянь з узагальненим оператором Лежандра на рiманових многовидахКонет, I.; Ленюк, М.
Article2009Обернена задача визначення молодшого коефiцiєнта в параболiчному рiвняннi в областi з вiльною межеюСнiтко, Г. А.
Article2009Компактнiсть носiя розв'язку одного нелiнiйного еволюцiйного рiвнянняПанат, О. Т.
Article2009Модель Фрiдрiхса для транспортного оператораIвасик, Г. В.; Черемних, Є. В.
Article2009Обчислення невластивих iнтегралiв методом гiбридного iнтегрального перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва)-Фур'є на полярнiй осi r >= R0 > 0Ленюк, М.; Шинкарик, М.
Article2009Про мероморфнi розв'язки з логарифмiчною особливою точкою в нескінченності систем лiнiйних диференцiальних рiвняньМохонько, В. Д.; Мохонько, А. З.; Коляса, Л. I.
Article2009Наближення функцій поліномами Лежандра в комплексній областіСухорольський, М. A.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15