Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24318
Title: Суть та значення бізнес-планування
Authors: Лосєва, Христина
Bibliographic description (Ukraine): Лосєва Х. Суть та значення бізнес-планування / Христина Лосєва // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 42–43. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: бізнес-план
стратегічне управління
бізнес системи
Abstract: Змінність факторів макросередовища вимагає від підприємств докладного прогнозування своєї стратегіч- ної та поточної діяльності, врахування можливостей та загроз подальшого розвитку та реалізації поставлених цілей, вмінням приймати відповідні управлінські рішен- ня. Важливим елементом стратегічного планування, який вирішальною мірою може передбачати реакцію під- приємства на вимоги зовнішнього середовища та підтри- мувати його відповідну поведінку на ринку, є бізнес- планування. В статт, даємо визначення бізнес-плануван- ню, та виявляємо його роль в управлінні підприємствами.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24318
Content type: Article
Appears in Collections:Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-Loseva-42-43.pdf197,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.