Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24292
Title: Вплив ціни підпорядкування закону на інвестиції
Authors: Блага, Марія
Bibliographic description (Ukraine): Блага М. Вплив ціни підпорядкування закону на інвестиції / Марія Блага // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 26–29. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: трансакційні витрати
ціна підпорядкування закону
ціна нелегальності
інвестиції
Abstract: Автором розкривається сутність ціни підпорядкування закону, як виду трансакційних витрат, її складові та взаємозв’язок з ціною нелегальності. Характеризу- ється кількісний та якісний вплив ціни підпорядкування закону на процеси інвестування, що представлений у вигляді моделі. Внаслідок проведеного аналізу, автор робить висновки про наявність суттєвого значущого впливу ціни підпорядкування закону на інвестиційний клімат, що виражається у оберненій залежності. Звідси слідує, що зменшення ціни підпорядкування закону сприятиме залученню нових інвестицій з-за кордону, вливанню національних капіталів в економіку країни, а отже і стабільному економічному зростанню.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24292
Content type: Article
Appears in Collections:Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-Blaga-26-29.pdf256,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.