Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24284
Title: Вплив науково-технічної революції на розвиток обліку основних засобів
Authors: Климко, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): Климко Т. Вплив науково-технічної революції на розвиток обліку основних засобів / Климко Тетяна // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 184–185. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: облік основних засобів
амортизація
знос
науково-технічна революція
Abstract: Фабрична система призвела до появи в ХІХ столітті нових інформаційних потреб, які існуючий бухгалтерський облік задовольнити не міг. Науково-технічна революція дала потужний поштовх для розвитку бухгалтерського обліку загалом та основних засобів зокрема. Вимоги часу викли- кали появу аналітичного та грошового обліку основних засобів, а створюваний амортизаційний фонд почав вико- нувати двоєдину роль: як фонд реновації та важіль впливу на фінансовий результат діяльності.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24284
Content type: Article
Appears in Collections:Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63-Klymko-184-185.pdf212,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.