Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24271
Title: Матричний підхід до оцінки мотивації персоналу підприємства
Authors: Рябцева, Ольга
Івлєв, Олексій
Bibliographic description (Ukraine): Рябцева О. Матричний підхід до оцінки мотивації персоналу підприємства / Ольга Рябцева, Олексій Івлєв // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 148–149. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: мотивація
персонал
показник мотивації
мотиваційна карта
валентність
суб’єктивне очікування успіху
Abstract: Розглянуто питання оцінки рівня мотивації персо- налу підприємства. Для цього запропоновано використо- вувати показник мотивації, що враховує валентність факторів мотивації та суб’єктивне очікування успіху робітниками підприємства. Запропонована графічна інтерпретація отриманих результатів у вигляді моти- ваційної карти персоналу підприємства.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24271
Content type: Article
Appears in Collections:Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50-Ryabtseva-148-149.pdf217,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.