Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24267
Title: Удосконалення системи менеджменту організації навчального процесу в Українській інженерно-педагогічній академії шляхом розробки концепції автоматизації документообігу
Authors: Бруєва, Вікторія
Тріщ, Роман
Bibliographic description (Ukraine): Бруєва В. Удосконалення системи менеджменту організації навчального процесу в Українській інженерно-педагогічній академії шляхом розробки концепції автоматизації документообігу / Вікторія Бруєва, Роман Тріщ // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 124–127. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 27 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: стандарт ISO)
автоматизована система
ієрархічна система
документообіг
менеджмент
навчальний процес
концепція
Abstract: У статті розглянута актуальність удосконалення системи менеджменту організації навчального процесу в Українській інженерно – педагогічній академії. А також запропоновано концепцію по розробці автоматизованої системи документообігу з подальшим впровадженням в навчальний процес. Присутня характеристика переваг та недоліків традиційної та сучасної систем докумен- тообігу. Охопленно основні етапи та рівні розробки ієрархічної автоматизованої системи діло ведення.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24267
Content type: Article
Appears in Collections:Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42-Bruyeva-124-127.pdf232,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.