Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24253
Title: Управління ризиком банкрутства страховика (на прикладі ВАТ НАСК "Оранта")
Authors: Баранкіна, Ольга
Bibliographic description (Ukraine): Баранкіна О. Управління ризиком банкрутства страховика (на прикладі ВАТ НАСК "Оранта") / Ольга Баранкіна // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 242–243. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: економетрична модель
регресійна функція
коефіцієнт фінансової спроможності
коефіцієнт кореляції
коефіцієнт детермінації
Abstract: Побудовано економетричну модель залежності кількості укладених договорів страхування та таких показників діяльності страхової компанії «Оранта», як страхові премії, виплати, страхові резерви, статутний фонд, коефіцієнт фінансової спроможності та коефіцієнт беззбитковості.З'ясовано, що існує тісний зв'язок між кількістю укладених договорів страхування та коефіцієнтом фінансової спроможності (коефіцієнт кореляції становить 0,9032).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24253
Content type: Article
Appears in Collections:Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82-Barankina-242-243.pdf184,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.