Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24196
Title: Самоосвітня діяльність – ефективний чинник професійної підготовки майбутніх організаторів діловодства у ВНЗ I–II рівнів акредитації
Authors: Капран, Світлана
Bibliographic description (Ukraine): Капран С. Самоосвітня діяльність – ефективний чинник професійної підготовки майбутніх організаторів діловодства у ВНЗ I–II рівнів акредитації / Світлана Капран // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 74. – C. 140–145. – Бібліографія: 18 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проаналізовано проблеми самоосвітньої діяльності майбутніх організаторів діловодства у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації, розкрито сутність поняття «самоосвітня діяльність». Осуществлен анализ проблемы самообразовательной деятельности будущих организаторов делопроизводства в высших учебных заведениях І–ІІ уровней аккредитации, раскрыта сущность понятия «самообразовательная деятельность». The analysis of problem of self-educational activity of future organizers of office work is carried out in higher educational establishments of І–ІІ levels of accreditation, essence of concept «self-educational activity» is exposed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24196
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30-140-145.pdf293,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.