Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24193
Tytuł: Нормативні вимоги щодо контролю параметрів корозійного стану підземних трубопроводів
Authors: Чабан, Олеся
Юзевич, Лариса
Cytat: Чабан О. Нормативні вимоги щодо контролю параметрів корозійного стану підземних трубопроводів / Олеся Чабан, Лариса Юзевич // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 74. – C. 81–88. – Бібліографія: 17 назв.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Розроблено рекомендації щодо поєднання в нормативному документі вимог контролю ступеня захищеності підземних трубопроводів зі сталі в корозійному середовищі з позицій електрохімії і механіки деформівного твердого тіла. Разработаны рекомендации относительно объединения в нормативном документе требований, касающихся контроля степени защищенности подземных трубопроводов из стали с позиций электрохимии и механики деформируемого твердого тела. Recommendations in relation to combination in the normative document of requirements in relation to control of degree of security of underground pipelines from steel in a corrosive environment from positions of electrochemistry and mechanics of deformable solid are worked out.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24193
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Випуск 74

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
19-81-88.pdf419,61 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi