Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24186
Tytuł: Вимірювальний комплекс для калібрування, перевірки і атестації засобів вимірювання температури на базі еталонного ядерно-квадрупольного термометра першого розряду ЯКРТ-5М
Authors: Леновенко, Анатолій
Стадник, Богдан
Столярчук, Петро
Паракуда, Василь
Ковальчук, Надія
Cytat: Вимірювальний комплекс для калібрування, перевірки і атестації засобів вимірювання температури на базі еталонного ядерно-квадрупольного термометра першого розряду ЯКРТ-5М / Анатолій Леновенко, Богдан Стадник, Петро Столярчук, Василь Паракуда, Надія Ковальчук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 74. – C. 127–131. – Бібліографія: 4 назв.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: На основі ядерно-квадрупольного термометра ЯКРТ-5М розроблено автоматизований вимірювальний комплекс для калібрування, перевірки і атестації засобів вимірювання температури з високою точністю. Він дає змогу у 10 і більше разів підвищити продуктивність праці під час виконання метрологічних робіт. На основе ядерно-квадрупольного термометра ЯКРТ-5М разработан автоматизированный измерительный комплекс для калибровки, проверки и аттестации средств измерения температуры с высокой точностью. Он позволяет в 10 и более раз поднять производительность труда при выполнении метрологических работ. Based on the nuclear quadrupole thermometer YAKRT-5M developed automated measuring system for calibration, inspection and certification of temperature measurement with high accuracy. It allows you to more than 10 times to raise productivity when performing metrological work.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24186
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Випуск 74

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
27-127-131.pdf641,7 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi