Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24186
Title: Вимірювальний комплекс для калібрування, перевірки і атестації засобів вимірювання температури на базі еталонного ядерно-квадрупольного термометра першого розряду ЯКРТ-5М
Authors: Леновенко, Анатолій
Стадник, Богдан
Столярчук, Петро
Паракуда, Василь
Ковальчук, Надія
Bibliographic description (Ukraine): Вимірювальний комплекс для калібрування, перевірки і атестації засобів вимірювання температури на базі еталонного ядерно-квадрупольного термометра першого розряду ЯКРТ-5М / Анатолій Леновенко, Богдан Стадник, Петро Столярчук, Василь Паракуда, Надія Ковальчук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 74. – C. 127–131. – Бібліографія: 4 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: На основі ядерно-квадрупольного термометра ЯКРТ-5М розроблено автоматизований вимірювальний комплекс для калібрування, перевірки і атестації засобів вимірювання температури з високою точністю. Він дає змогу у 10 і більше разів підвищити продуктивність праці під час виконання метрологічних робіт. На основе ядерно-квадрупольного термометра ЯКРТ-5М разработан автоматизированный измерительный комплекс для калибровки, проверки и аттестации средств измерения температуры с высокой точностью. Он позволяет в 10 и более раз поднять производительность труда при выполнении метрологических работ. Based on the nuclear quadrupole thermometer YAKRT-5M developed automated measuring system for calibration, inspection and certification of temperature measurement with high accuracy. It allows you to more than 10 times to raise productivity when performing metrological work.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24186
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-127-131.pdf641,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.