Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24183
Title: Забезпечення рівномірності нагріву та точного вимірювання температури наночастинок магнітних матеріалів при проектуванні устави для їх дослідження
Authors: Самченко, Ростислав
Стадник, Богдан
Bibliographic description (Ukraine): Самченко Р. Забезпечення рівномірності нагріву та точного вимірювання температури наночастинок магнітних матеріалів при проектуванні устави для їх дослідження / Ростислав Самченко, Богдан Стадник // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 74. – C. 19–25. – Бібліографія: 20 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проведено аналітичний огляд відомих методів і засобів метрологічного забезпечення вимірювачів різниці температур. Запропоновано структуру вимірювача різниці температур для сенсорів з дводротовою лінією зв’язку з можливістю проведення процедури автоматичного калібрування. Проаналізовано параметри ліній зв’язку. Проведен аналитический обзор существующих методов и средств метрологического обеспечения измерителей разности температур. Предложена структура измерителя разности температур для сенсоров с двухпроводной линией связи с возможностью проведения процедуры автоматической калибровки. Проанализированы параметры линий связи. An analytical review of existing methods and means of metrological assurance of measuring temperature difference is conducted. Temperature difference measuring structure for sensors with two-wire line connection with the possibility of automatic calibration procedure is proposed. Parameters of lines connection are analyzed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24183
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-19-25.pdf408,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.