Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24179
Title: Нові нормативні вимоги стосовно якості електроенергії для живлення електронного та електротехнічного устаткування
Authors: Ванько, Володимир
Фещук, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Ванько В. Нові нормативні вимоги стосовно якості електроенергії для живлення електронного та електротехнічного устаткування / Володимир Ванько, Наталія Фещук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 74. – C. 103–107. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Проаналізовано проблематику дослідження та контролю якості електроенергії у мережах постачання споживачів. Поставлено головні задачі, котрі полягають у встановленні причин погіршення якості електроенергії та визначенні місця появи негативного процесу в мережі. З урахуванням класифікації видів навантажень та споживання ними електроенергії запропоновано розвиток методики виконання вимірювань показників якості електроенергії та нові показники, що дають змогу отримати додаткову інформацію для розв’язання вказаних задач. Проанализировано проблематику исследования и контроля качества электроэнергии в сетях снабжения потребителей. Поставлены главные задачи, которые состоят в определении причин ухудшения качества электроэнергии и нахождении места возникновения негативного процесса в сети. Исходя из классификации видов нагрузок и потребления ими электроэнергии, предложены развитие методики выполнения измерений показателей качества электроэнергии и новые показатели, позволяющие получить дополнительную информацию для разрешения указанных задач. The analysis of the problems of research and quality control of electricity supply to customers in the networks. Delivered the main tasks are to identify the causes of deterioration of power quality and location of the place of occurrence of the negative processes in the network. Based on the classification of types of loads and their consumption of electricity, proposed the development of a method of measuring the quality of electricity and new indicators to get more information to resolve these problems.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24179
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-103-107.pdf300,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.